Разпоредена е проверка на плаж Сарафово

08 юни 2021

Утре, 9.06.21, ще бъде извършена проверка на морски плаж Сарафово във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка. Служителите на Министерството на туризма ще проверят причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в ЗУЧК. Припомняме, че на морския плаж тежка товарна техника и МПС могат да бъдат разполагани само за изпълнение на задължителни дейности като санитарно-хигиенно поддържане, поставяне на преместваеми обекти и други.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon