Работна група на Министерство на туризма ще подпомага обединението на туристическия сектор

22 август 2022
Снимка

Обща работна група между експерти на Министерството на туризма и туристическия бизнес ще разработи правна рамка за регулиране на обединението на сдруженията в сектор туризъм и създаването на единна браншова организация.

В изпълнение на приоритетите, залегнали в програмата на Министерство на туризма и на основание Закона за туризма, обявяваме началото на записване на членове на работната група.

Критерият, на който трябва да отговарят сдруженията, които заявяват участие в работната група, е наличие на 50 или повече членове на сдружението към момента на записване в работната група или регистрация в Националния туристически регистър за период по-дълъг от 5 години.

Сдруженията, които желаят да се включат в работата на Работната група, следва да излъчат представител и резервен член до 17:30 часа на 26.08.2022 г. (петък), на електронен адрес: S.Stoykov@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon