През месец май тази година нощувките отбелязват ръст от 14% в сравнение с периода за предходната 2023 г., а приходите – с близо една трета повече

10 юли 2024

През месец май тази година нощувките са били с 14% повече в сравнение с предходната 2023 г., отчита Националният статистически институт. Като най-предпочитани сред туристите са били областите Бургас, Варна, София, Пловдив и Благоевград.

Над 1,4 млн. е общият брой на нощувките през май – българските граждани са реализирали повече от 740 хиляди нощувки, а чуждите – 686,2 хиляди. Най-предпочитани сред туристите у нас са били местата за настаняване с 4 и 5 звезди, като в тях са реализирани 82% от общия брой нощувки. В 3-звездните са осъществени 10,5% от нощувките на чуждестранни гости и 27,5% – на български граждани, докато в местата с 1 и 2 звезди те са съответно 7,5 и 28,8%.

Приходите от нощувки за наблюдавания период са се увеличили с близо една трета – 32% повече през май 2024 г. спрямо същия месец на предходната година и достигат 115,9 млн. лв., като 58,8 млн. лв. са от чужди, а 57,1 млн. лв. – от български граждани.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon