Позиция на МТ във връзка с публикации в пресата относно твърдения, че България се рекламира с туристически лов на защитени видове

06 януари 2023
Снимка

Във връзка с журналистически публикации, в които се твърди, че Министерството на туризма разпространява брошура, която рекламира лова на защитени животински видове като официална туристическа атракция, информираме следното:
 
Цитираната книжка „Ловен туризъм в България“ с официален ISBN номер 978-619-91759-0-3 е издадена през 2020 г. от Гласове.БГ ЕООД. Част от тиража на изданието е била закупена през същата 2020 г. от Министерството на туризма като готов продукт.

Министерството на туризма не е участвало в изготвянето на съдържанието, в подбора на текстове и снимки, не е издател и предвид това не носи отговорност за допуснати потенциални грешки в него.
 
Понастоящем Министерството на туризма не използва изданието в официалните си рекламни кампании и не го представя на туристическите изложения, в които участва. Наличните единични бройки от закупената част от тиража са изтеглени от информационния център на МТ.
 
Във връзка със случая министър Илин Димитров разпореди извършването на проверка, включително относно наличието на евентуални грешки в съдържанието, ще бъде проведена и среща с издателите на книжката. При установяването на данни за допуснати нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи.

Министър Димитров разпореди проверка и на всички останали брошури и други писмени рекламни материали, които се използват в министерството.
 
„Проблемът е сериозен и би могъл да компрометира България на международните пазари и пред чуждите ни партньори. Министерството на туризма се отнася изключително сериозно към всеки един въпрос и казус, който е пряко свързан с образа на страната ни като туристическа дестинация,“ коментира министър Димитров.
 
Министерство на туризма не се ангажира и не рекламира лов на защитени видове, а напротив – част от ключовите политики на институцията са свързани със стимулиране развитието на устойчивия и зелен туризъм.
 
Действително в богатата палитра от различни видове туризъм съществува и ловният туризъм, който е силно дефиниран и е форма на алтернативния туризъм, подобно на фототуризма, екстремния и приключенски туризъм, научно-изследователски пътувания, свързани с опознавателни маршрути по геология, орнитология, ботаника, архитектура и археология, наблюдение на диви животни и др. Подчертаваме, че основополагаща роля при ловния туризъм е практикуването му при строгото съблюдаване на законите и опазване на биоразнообразието и дивите видове.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon