Николина Ангелкова: Създаваме първия онлайн регистър на туристическите обекти и атракции

16 февруари 2015

Най-важното е, че за изминалите 100 дни структурирахме Министерството на туризма и администрацията работи на пълни обороти, отговаряйки на бързите темпове на правителството и нуждите на бизнеса. Решихме въпроси, забавени с години, което е важно за устойчиво развитие на сектора. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконференция за отчитане на 100-те дни управление на ведомството. Тя представи и своите заместници - Ирена Георгиева и Надя Маринова.

„Работим по създаването на единен онлайн регистър на туристическите обекти и атракции и неговото интегриране в ЕСТИ,“ съобщи Николина Ангелкова. По думите й вече е поставена основата му, като информация за обектите, собствеността и наличната инфраструктура са подали 165 от общо 264 общини. „Апелирам към другите кметове да подадат чаканата информация, защото без тях регистърът не може да бъде финализиран. До тук имаме 2300 обекта, от които 411 са с неизяснен статут“, каза министър Ангелкова. Тя обясни, че се работи по идентифицирането им, за да бъде изяснено кой ги стопанисва. Според Министерството на туризма следва поетапно да се въвежда такса-вход за туристическите обекти и атракции, за да може да се подобряват условията и достъпът до тях.  Предстои първоначалният списък да бъде изпратен на бранша, за информация и допълнения.  

„Вече са изготвени и приети две наредби в сектор туризъм, а промените в Закона за туризма са във финална фаза“, съобщи още Николина Ангелкова. Вече е приета наредбата, с които се регламентират единни правила за функциониране на ски зоните, както и Наредбата за работата на ЕСТИ. Министърът подчерта, че редица нормативни актове са били забавени, което е възпрепятствало работата в сектора. „Предстои ЕСТИ да бъде надградена, като се създаде възможност в реално време към нея да се подава информация за броя на реализираните нощувки и за пренощувалите чужди и български граждани“, каза Ангелкова. Целта е ЕСТИ да започне да функционира като Единна платформа за комуникация по защитени канали между участниците в туристическия регистър, местната власт, органите на МВР и др. Очаква се промените да доведат до осветляването на сивия сектор.

„До броени дни ще бъде издадена заповедта за утвърждаване на Концепцията за туристическо райониране на страната”, допълни Николина Ангелкова. Предстои да стартира и създаването на организации  за тяхното управление, като целта е по-този начин да се подобри представянето на различните региони в страната със специфичните видове туризъм, а те да могат да кандидатстват и по програми и проекти на ЕС. „Създадена е и междуведомствена работна група, която да реши един от най-големите проблеми в сектора – регламентиране на юридическия статут и управлението на националните ни курорти“, каза Николина Ангелкова. Министерството е провело редица срещи с представители на Министерството на финансите в търсене на правните и финансови възможности за създаване на фонд или друг финансов механизъм за инвестиции в туристическата инфраструктура и туристическите атракции. 

Министър Ангелкова представи мерките за противодействие на негативната тенденция за спад на записванията на туристи от Русия и Украйна. Тя информира, че съвместно с Министерството на външните работи са въведени облекчения на процедурите за издаване на визи от Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Армения и Грузия. Паралелно с това се очаква в най-кратки срокове да започне мащабна рекламна кампания на България по Паневропейските телевизии (Eurosport, Euronews, Discovery, National Geographic), както и да се подпише договор с BBC за реклама на страната. Целта е да се привлече допълнителен туристически ресурс от Европа, който да компенсира спада от Русия и Украйна.

Вече са определени и местата, на които България ще има туристически аташета. Това са страните Испания, Германия, Русия, Турция, Румъния. Според министър Ангелкова страната ни трябва да бъде много активна в работата със Световната организация по туризъм (СОТ). По тази причина постоянен представител на България ще има в Испания, където е и централата на организацията. Предвижда се аташе да има и в Скандинавските страни, както и туристическо аташе, което да отговаря за страните от Вишеградската четворка, но предстои да бъде уточнено точното им местонахождение.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon