Николина Ангелкова и Ивайло Калфин ще си сътрудничат за облекчаване условията на работа в сектор туризъм за най-младите

11 февруари 2015

Ще бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване условията за постъпване на работа в туристическия сектор на лицата навършили 16 годишна възраст. Очаква се подобна мярка да има благоприятно въздействие върху бизнеса, защото сезонността на част от работните места в сектор туризъм позволява младите хора да работят, без да се нарушава учебния им процес. За това се договориха министърът на туризма Николина Ангелкова и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин на проведена среща.

Министър Ангелкова представи и един от въпросите, поставен от бранша по време на посещението й във Варна и Бургас, през миналия месец – какви са условията, при които чуждестранни студенти могат да изкарат стаж в туристическия сектор. Вицепремиерът Калфин увери, че за гражданите от страните-членки на Европейския съюз, няма никакви административни трудности и те могат свободно да бъдат наети на работа.

Двамата министри ще си сътрудничат за създаване на условия за подобряване на професионалното обучение на кадрите в туризма. По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество по програмата „Клио“. Николина Ангелкова предложи туристическия бранш да участва по-активно в целия процес, като се предвижда преминалите обучение да бъдат ангажирани в конкретни фирми. Целта на програмата „Клио“ е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица чрез откриване на работни места. През 2015 г. тя ще бъде насочена и към сферата на туризма, като потенциалните кандидати ще могат да придобият професионална квалификация като екскурзоводи и аниматори.   

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon