Министър Николина Ангелкова: Ще сезираме компетентните органи за незаконни обекти на централната алея в Слънчев бряг

18 юли 2017
Министърът на туризма Николина Ангелкова на проверка в Слънчев бряг заедно с изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД Златко Димитров.

Министърът на туризма Николина Ангелкова и представители на туристическата администрация направиха внезапна проверка на крайбрежната и централната алея в Слънчев бряг.

По централната алея на курорта има незаконни обекти и за дейността им ще бъдат сезирани всички компетентни институции, за да бъдат премахнати, категорична бе министърът на туризма.

Тя подчерта, че инспекциите ще продължат през целия летен сезон – както планови, така и внезапни и по сигнали на потребители. В проверката участва и изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД Златко Димитров.

Министър Ангелкова припомни, че се обсъждат текстове за изменение и допълнение в Закона за туризма, с които  ще се регламентира статутът на националните курорти и ще бъдат посочени изискванията към тях. Така на практика ще се реализира държавната политика за развитие на националните курорти като туристическа дестинация.

Специална наредба ще посочва реда за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти. В нея ще са визирани изграждането, поддържането и благоустрояването на туристическа инфраструктура, на зелените площи, визията и рекламата, осигуряването на обществения ред, медицинското обслужване, организацията на движението, паркирането, нивото на шума и др., като особено внимание ще бъде обърнато на разполагането на преместваемите обекти и съоръжения, каза още министър Ангелкова.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon