Министър Николина Ангелкова откри международния форум „Глобалният туризъм: състояние и перспективи”

31 март 2015

През последните години туризмът доказа, че е основен фактор за икономическото възстановяване, чрез генерирането на милиарди долари в износа и създаването на милиони работни места в световен мащаб. Данните на Световната организация по туризъм сочат, че през изминалата 2014 г. над 1 млрд. жители на планетата са пътували в чужбина с цел туризъм или 51 милиона повече, отколкото през 2013 г. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на откриването на международния форум "Глобалният туризъм: състояние и перспективи", който се провежда в София.

"2014 г. е петата поредна година с растеж над средното ниво, след икономическата криза от 2009 г. Туризмът е и важен източник на приходи. Той осигурява над 9 % от световния брутен вътрешен продукт", каза Николина Ангелкова. По думите й България осъзнава стратегическото значение на туризма, доказателство за което е и създаването на самостоятелно Министерство на туризма. „Приходите от туризъм за България за изминалата 2014 г. възлизат на 6 млрд. лв., а заетите в сектора са близо 370 хил. души”, посочи Ангелкова и допълни, че туризма формира  близо 14% от брутния вътрешен продукт на страната.

Според нея, сред най-големите предизвикателства пред туристическия сектор е да остане конкурентен без да нарушава принципите на устойчиво развитие. Затова и основен приоритет на ведомството е осъществяването на последователна и целенасочена туристическа политика.

Според Ангелкова диверсификацията на туристическия продукт е също наложителна. „Ние имаме уникални природни дадености и хилядолетна история, но усилията за изграждането на международния облик на страната ни трябва да са последователни“, отбеляза още министърът.

Международният форум „Глобалният туризъм: състояние и перспективи”  се провежда под егидата на Министерството на туризма и е съвместна инициатива на Европейската академия за обучение и развитие и b2b Magazine. Програмата на форума предвижда и работна сесия за представители на хотелиерската индустрия, както и отворена дискусия за представители на туроператорски фирми и туристически агенции.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon