Министър Николина Ангелкова: Готова е наредбата за сертифициране на балнео- и спа обекти

27 май 2015

Първата Наредба за условията и реда за сертифициране на балнеолечебни, спа,  уелнес и таласотерапевтични центрове е вече публикувана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на туризма. Това съобщи министър Николина Ангелкова по време на откриването на втория конгрес на Българския съюз по балнеология и спа туризъм в Сандански.

Министър Ангелкова подчерта, че с поднормативния акт за първи път се въвеждат минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят тези специализирани центрове. Тя обясни още, че право да ползват съкращението "спа" ще имат само сертифицираните по реда на наредбата обекти. Подробните изисквания към обектите са подредени в няколко групи: изграждане; оборудване и обзавеждане; обслужване; предлагани туристически услуги; квалификация и стаж на кадрите.

„Така ще бъде прекъсната порочната практика всеки хотел с басейн да има възможност да се рекламира като спа център, както е било допускано през годините. Потребителите трябва да знаят какво да очакват, когато плащат за този тип услуга, и къде могат да я получат. Затова ще бъде създаден и регистър на сертифицираните центрове като част от Националния туристически регистър”, допълни министър Ангелкова.

По думите й приемането на Наредбата е сред основните приоритети на министерството и е била чакана десетилетия от бранша. „Страната ни е на второ място в Европа по ресурси от минерална вода”, каза министърът. „Имаме и чудесни условия за  комбинирането на спа услуги с културно-историческите маршрути, които министерството разработи", допълни тя. През последните години все по-голямо значение придобива съчетаването на спа, балнео и уелнес услугите с другите форми на туризъм – морски, зимен, планински, селски, голф и др. Това стимулира ръста на допълнителните услуги и е предпоставка за удължаване на сезоните, разкриване на нови работни места и привличане на платежоспособни туристи.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon