Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален борд по туризъм

08 януари 2022

Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален борд по туризъм.

На срещата се обсъдиха основните проблеми на бранша, свързани с начина на изчисляване на помощите, ефективността им, проблемите на политиката за сезоните работници, липсата на електронни визи, липсата на кадри в сектора, рекламата, зеления сертификат, несигурността, която се поражда от политиката на Министерството на здравеопазването при издаване на заповеди в последния момент без гратисен период, инфраструктурата и още много други проблеми, от които страда не само сектора, но и в цялост икономиката на България. „Туристическият сектор е най-бързия и лесен проводник на финансиране на икономиката ни, поради тази причина останалите министерства трябва да помагат максимално на Министерството на туризма“, посочиха от бизнеса.

Според бранша дефиницията за турист трябва да се промени, както и трябва да се направят промени в Закона за туризма, за да може да се повиши конкурентоспособността на българския туристически продукт и мерките да станат работещи за всички в сектора.

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация предложи още, на техни разноски в базите им, да почиват български журналисти за по няколко дни, за да могат спокойно да подготвят репортажите си, с които да се  рекламират местните ни забележителности.

Министър Проданов заяви, че напълно разбира и подкрепя бранша. Той даде пример, че докато е бил депутат е отправял няколко пъти искане ваучерите за храна да се използват и при закупуване на туристически продукти, но до сега не се е приемало. Въпреки спънките от предните правителства, той ще продължи да работи върху своето предложение, както и в подкрепа на туристическия сектор.  Министър Проданов посочи, че е важно туристическият сектор да бъде обединен, за да може той самият да има повече авторитет да помага. Напълно разбира ситуацията и подкрепя бранша. Министърът предложи да се състави комитет по туризъм, в който да се включат представители от всички асоциации, за да може наистина да се помага на този сектор.

"Процедурата по реализиране на първата мярка от 30 млн. лева, с която се подпомогна туризма вече приключи, като днес беше издадено и последното платежно нареждане“, отбеляза министърът. В ход е втората мярка за 30 млн. лева, за която вече има прието постановление на МС и се очаква нотификация на ЕК. Министърът увери бизнеса, че в министерството е създадена организация за работа и след получаване на одобрението от ЕК максимално бързо ще се процедира.

Министър Проданов заяви още, че работата в министерството ще се оптимизира, ще се променят неработещите практики и ще се повиши капацитетът, защото просперитетът на сектора е негов приоритет. От ежедневните срещи с бранша очаква да добие информация от първа ръка кои мерки ще са най-подходящи, за да може сектора да започне да работи спокойно и да вижда сигурен партньор в лицето на Министерството на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon