Министър Димитров обсъди с Даниела Стоева, член на изпълнителното бюро на ЕКТАА, приоритетите за следващите две години на европейската организация

23 септември 2022
Снимка

Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Даниела Стоева – заместник-председател на АБТТА и първи български представител в Изпълнителното бюро на Европейския комитет на туристическите агенции и асоциации (ЕКТАА). Министър Димитров поздрави Даниела Стоева за признанието лично към нея и към българската организация, която тя представлява и изрази надежда, че това ще помогне интересите на българските туроператори да бъдат по-ясно представени и защитени в европейското семейство.

Двамата обсъдиха актуални теми за развитието на туризма и добри практики за популяризиране на дестинация България. Те акцентираха върху развитието на културния туризъм през цялата година, както и върху доброто взаимодействие между представителите на държавата и браншовите организации в сектора.

Конкретен повод за срещата бе участието на Даниела Стоева в първото заседание на Изпълнителното бюро на ЕКТАА, в Хания, Гърция, по време на което бяха очертани приоритетите на европейската организация за следващите две години. Даниела Стоева сподели, че сред основните теми е била бъдещата работа по актуализацията и ревизията на Директивата за пакетни пътувания, както и въпроси, свързани със специфичното облагане с ДДС върху туристическите пакети. Европейската комисия предвижда ревизия на схемата за маржово облагане, която ще стартира през 2023 година.

Особен акцент в дискусиите на Изпълнителното бюро на международната организация са били намеренията за първи път да се фокусират върху входящия туризъм. ЕКТАА ще работи в посока улесняване издаването на визи на туристи от трети страни, съобщи Даниела Стоева. Това ще се отрази благоприятно на входящия туризъм и в България.

Като един от най-важните приоритети за европейските туристически агенции и асоциации остава провеждането на политиките за устойчив туризъм. В тази връзка ЕКТАА работи по европейския проект SUSTOUR в направлението и улеснява достъпа до финансиране и обучение на туроператорите и туристически агенции за въвеждане на системи за управление на устойчив туризъм.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon