Министър Ангелкова обсъди актуални въпроси в туризма с представители на икономическите институти

05 октомври 2015

Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с представители на икономически институти в България и обсъди с тях актуални за развитието на сектора въпроси. По време на дискусията бяха коментирани конкретни стъпки за насърчаване на туризма като структуроопределящ икономически отрасъл.

В срещата участваха представители на Института за икономически изследвания при БАН, Института за пазарна икономика, Институт „Отворено общество“, Института за икономическа политика и КТ „Подкрепа“.   

„Все още не се оценява достатъчно значението на туристическата индустрия за привличане на големи инвеститори. Ето защо министерството в момента разработва инвестиционна карта в туризма и вече се обърна към общините с предложение да ни информират за важни и дългосрочни инвестиционни намерения, които да включим в нея“, съобщи министър Ангелкова. Тя покани  икономическите експерти да съдействат в този процес и подчерта, че в тези отношения чудесно може да се включи и бизнесът с идеи за публично-частно партньорство.

Министър Ангелкова поясни, че сред най-важните проблеми в туризма е недостигът на достатъчно като брой и квалификация кадри. „Работим по създаването на Съвет за кадрите в туризма към министъра на туризма, в който ще участват представители и на други министерства, и на бранша. Неговата цел е да набелязва общи оперативни мерки за обучението на персонала в сектора, защото тези въпроси не зависят само от туристическата администрация. Министерството на туризма предлага в общите проекти да залегне дуалното обучение, което ще приближи теорията с практиката и ще повиши квалификацията на обслужващите екипи“, каза още министър Ангелкова.     

 „Част от мерките за повишаване заетостта в отрасъла и превръщането на страната в целогодишна дестинация е чартърната програма с летищата Варна и Бургас, която министерството подготви. Тя ще разшири крилата на летния сезон през периодите март-април и октомври-ноември“, каза още министър Ангелкова.

Николина Ангелкова припомни, че министерството има готовност да се превърне в one-stop-shop институция за големите инвеститори в туризма и фокусирано да подпомага инвестициите в сектора.  

Икономическите експерти се обединиха около становището, че кадрите са много важни за съвременното развитие на туризма и са необходими съвместни стъпки за задържането им в страната, защото това ще гарантира по-високо качество на обслужването и привличане на висок клас туристи и повече инвеститори.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon