Министър Ангелкова: Дунавският регион е посетен от 120 млн. туристи, а приходите от тях са над 70 млрд. евро

08 юни 2015

В България ще стартира създаването на международна мрежа от туристически обсерватории.

„Туризмът е основен стълб в икономиките на страните от Дунавския регион, като през миналата година те са посетени от над 120 млн. туристи, а приходите от тях са над 70 млрд. евро.“ Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването в София на Срещата на дунавските страни „Устойчив туризъм чрез сътрудничество с европейски фондове и инвестиции“. Форумът се организира от българското Министерство на туризма, а на официалното откриване присъстваха Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ), вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на икономиката Божидар Лукарски, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, генералните директори от Европейската комисия Валтер Дефаа и Даниел Кайеха, представители на централната власт в държави от Дунавския регион, местната власт, академичната общност, туристическия бранш и др.

„Много е важно да работим за изграждането и налагането на бранд Дунав, за да бъдем по-разпознаваеми в световен мащаб и особено на далечните пазари ”, каза Николина Ангелкова. Тя поясни, че общият бюджет на ЕС е разделен в три големи групи – 33% от него, или над 325 млрд. евро, са предназначени за политика за сближаване, 4%, или около 40 млрд. евро – за Механизма за свързване на Европа, а 63%, или близо 650 млрд. евро – за други политики. „Туризмът е единственият сектор, който пряко или косвено може да се възползва максимално от тези средства“, подчерта министър Ангелкова.

 „Надявам се съвместно със съседните ни страни да успеем да се възползваме ефективно и от финансирането по програмите за Тансгранично сътрудничество. Заедно с Румъния можем да разчитаме на близо 260 млн. евро, а със Сърбия ще финансираме проекти за около 34 млн. евро. Голяма част от тези средства са насочени именно към проекти в туризма”, съобщи българският министър на туризма.

В своето обръщение към аудиторията генералният секретар на СОТ Талеб Рифай високо оцени ролята на България и приноса на първото Министерство на туризма за имиджа на страната ни на международния пазар. „Вашата страна заслужава възхищение, затова трябва да я отворим за света“, подчерта Рифай. Той съобщи, че за последните 10 години България бележи 50% ръст в броя на туристите и 7% растеж на приходите в сектора, а това свидетелства за много бързи темпове на устойчив напредък. Страната има огромен потенциал да стимулира развитието на сектора в Дунавския регион, който е с уникална комбинация от води, природа, естествени богатства. „52% от туристите в света идват в Европа и туризмът е ключ за възстановяването й от кризата, но трябва да се сплотим и да повишим конкурентността“, каза още Рифай.

Генералният директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Валтер Дефаа поднесе приветствие от името на еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу и очерта значението на „най-международната река“ за развитието на региона. Той съобщи, че делтата на Дунав е трета в света по биоразнообразие. Дефаа изтъкна възможностите на България да се включи активно в общите усилия за развитието на пешеходния и велотуризма и повишаване плавателността на Дунав. Генералният директор специално благодари на България и Румъния за разработването на културно-историческите маршрути и усилията за хармонизиране на международните статистически данни.

„Туризмът е третият по важност икономически сектор и в него са ангажирани 12 млн. души, които формират 9% от брутния вътрешен продукт на Европа“, каза генералният директор на ГД „Вътрешен пазар, промишленост , предприемачество и малки и средни предприятия“ на ЕК Даниел Кайеха. Той обърна внимание върху водещите приоритети за сектора – увеличаване на полетите до Европа, засилване на конкурентността спрямо други дестинации,  диверсификация на продуктите, преодоляване на сезонността, опростяване на административната рамка, дигитализацията на сектора, постоянно обучение на кадрите и др.     

Дунавският регион има огромен потенциал за развитие на туризма. Само на територията на България има около 4 000 туристически атракции, като над 670 от тях са съсредоточени в региона на река Дунав. У нас са открити и проучени над 600 минерални водоизточника и се срещат почти всички видове минерални води. На практика в нашата страна могат и се развиват всички видове туризъм – както масовият летен и зимен, така и специализираните форми – спа, еко, голф, гурме, винен и др. Целта на Министерството на туризма е, чрез културно-историческия туризъм да станем още по-разпознаваеми на международния пазар. Още повече, че България притежава над 40 000 културни паметника, което ни нарежда сред трите най-богати държави в Европа по брой на откритите исторически обекти и артефакти заедно с Италия и Гърция.

В рамките на днешния форум министърът на туризма Николина Ангелкова и генералният секретар на СОТ Талеб Рифай подписаха Писмо за намерение за създаване на международна мрежа от туристически обсерватории. Обсерваториите ще се създават заедно с академични или научни центрове, като студенти и преподаватели работят по мониторинга на определен набор от индикатори, следвайки методика на СОТ и под техен контрол. Получените данни ще са ценни за изследване на тенденциите и набелязване на мерки за подобряване на туристическия продукт на дадена страна. Предвижда се създаването на мрежата да започне в няколко дестинации в Средното и Долно течение на река Дунав, като това ще бъде използвано и в подкрепа на разработването на бранд „Дунав“.

Панелисти в днешния форум бяха: г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; г-жа Клара Досталова, заместник-министър на регионалното развитие, Чешка република; г-н Франтишек Палко, заместник-министър на туризма на Словакия; г-жа Ева Старус Подлогар, генерален директор на дирекция „Туризъм и международни отношения“, Министерство на икономическото развитие и технологиите, Словения; г-н Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново; г-н Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра; г-жа Таня Христова, кмет Община Габрово; г-н Кнут Гербер, съветник към GIZ (German Cooperation), Немско сътрудничество; г-н Иво Маринов, директор на ОП „Туристическо обслужване“ в София; проф. д-р Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенския университет “Ангел Кънчев”; проф. Руслан Пенчев, ректор на МБВУ; проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и г-нЛюбомир Попйорданов, председател на УС на Българската асоциация за алтернативен туризъм

 

 


 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon