Министрите на туризма на България и на Гърция Николина Ангелкова и Хари Теохарис подписаха в Александруполис съвместна декларация

26 февруари 2020

В рамките на четвъртото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и на Гърция, състояло се на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, министрите на туризма на двете страни Николина Ангелкова и Хари Теохарис подписаха съвместна декларация.

Отчитайки важността на отрасъла за икономиките си, двете държави се споразумяха да развиват сътрудничеството си в туризма на база взаимен интерес и с цел укрепване на приятелските връзки между България и Гърция.

Те оценяват значението на подписаната между двете ведомства на 31 януари 2020 г. в София Програма за съвместни действия в областта на туризма за периодa 2020-2022 г., като на нейна база, в съчетание с интензивния междуправителствен диалог, продължават своето активно сътрудничество.

Двете институции ще насърчават усилията на частния сектор в своите страни - хотелски асоциации, специализирани камари, национални асоциации на туроператорите и на туристическите агенти, стартиращи компании и др., за активно сътрудничество и осъществяване на съвместни инициативи, както и в дейностите за промотиране на общи продукти за далечни пазари.

Страните ще работят за подготовка и провеждане на общи туристически събития по повод 140-годишнината на дипломатическите отношения между България и Гърция. Декларира се и готовност да си сътрудничат в подотраслите на туризма, които представляват специализиран интерес - културен, религиозен, конгресен, зимен, морски, екотуризъм и др., с фокус върху принципите на устойчивото им развитие.

В документа се посочва също, че всяка от страните ще сформира работна група, която да провежда мониторинг върху напредъка на областите по Програмата за съвместни действия в туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon