Министерството на туризма утвърди указания и отвори за кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм

19 ноември 2021

Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване - от днес, 19.11.2021.

За да кандидатствате по схемата, както и да се запознаете с указанията, можете да го направите тук:

https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3

Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща:  shema5@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon