Министерството на туризма ще си сътрудничи с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България

26 март 2015
Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с председателя на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Кирил Домусчиев и с изпълнителния директор на организацията Евгений Иванов

Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с председателя на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Кирил Домусчиев и с изпълнителния директор на организацията Евгений Иванов, за да обсъди възможностите за сътрудничество.

Като най-голямата работодателска организация в България, КРИБ е готова да си сътрудничи с Министерството на туризма в налагането на конкретни мерки за повишаване качеството на туристическия продукт и увеличаване на туристическия поток за страната. Още през 2009 г. КРИБ регистрира Съюз на българската туристическа индустрия като неправителствена организация, която да работи за обединяване на бизнеса, обясни Кирил Домусчиев по време на срещата и допълни, че организацията приветства идеята на Министерството на туризма да консолидира туристическия бранш.

КРИБ подкрепи и желанието на министър Ангелкова да се инициират промени в Закона за туризма, както и такива, свързани със статута на националните ни курорти. Конфедерацията заяви своята готовност да участва в стимулирането на вътрешния туризъм. Според Домусчиев и Иванов, у нас може да се приложи една от добрите практики в някои от страните-членки на ЕС, а именно предоставяне на ваучери за почивка на служителите на отделните предприятия и компании от техните работодатели. Министър Ангелкова одобри идеята и заяви, че подобна мярка за стимулирането на вътрешния туризъм би могла да се въведе, след като бъде обсъдена и съгласувана с министъра на финансите. 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon