Министерството на туризма приключи проект за развитие на човешките ресурси по ОП „Административен капацитет“

24 ноември 2015

Министерството на туризма отчете резултатите от приключването на проекта „Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейските политики в областта на туризма”. Той се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ на стойност 63 068 лева и е с продължителност 18 месеца.

„Договорът е бил сключен преди създаването на Министерството на туризма, като е неговото изпълнение е било забавено. За да го спасим, предприехме спешни мерки, като екипа разполагаше с кратко време за осъществяването на всички заложени дейности, но успяхме да ги приключим в срок“, съобщи на заключителна пресконференция ръководителят на проекта Екатерина Дацова, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ в министерството.

В София и Пловдив по програмата са обучени 54-ма служители от туристическата администрация по специализиран английски и руски и по комуникационни умения и дипломатически протокол и етикет. Част от тази подготовка е проведена в Института по публична администрация. „Тези занимания дадоха възможност на нашите експерти да разширят с нови знания профилираната си езикова подготовка, както и да придобият допълнителни умения“, допълни Екатерина Дацова. Тя поясни, че дейностите по разработването на тръжната документация е извършена изцяло от екипа на проекта и не са наемани подизпълнители.

С допълнителното обучение на кадрите се повишава професионалната им компетентност  и мотивация за работа. Това като цяло подобрява работата на държавната администрация в ресор туризъм за осъществяването на по-ефективни политики в сектора и по-качествено обслужване на гражданите и туристическия бизнес, отчетоха още изпълнителите на проекта.         

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon