Министерството на туризма е с нов адрес

13 февруари 2015

Във връзка със структурирането на Министерството на туризма като отделно ведомство, Ви уведомяваме, че от 16.02.2015 г. (понеделник) адресът на министерството е: гр. София, ул. Съборна № 1.

Контактите за връзка, чрез които можете да се свържете с нас са:

e-mail: edoc@tourism.government.bg; tourism@tourism.government.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon