Министерство на туризма ще започне изплащане на субсидията към туроператорите от 13 септември

17 август 2021

Във връзка с изпълнение на Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми  на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID – 19, Ви уведомявамe за следното:

Оценителната комисия е назначена за разглеждане и оценка на съответствието на подадените 120 бр. заявления за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност. Предвижда се нейната работа да приключи до 10 септември 2021 г., с което ще има окончателно класиране на кандидатите, както и ще разполага с финални резултати по отношение на допуснати и недопуснати за финансиране участници по процедурата. След тази дата, от 13.09.2021г. ще започне изплащане на сумите към одобрените туроператори.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лв., а получените като суми следва да се изразходва целево - единствено за възстановяване на дължими суми към клиенти.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon