Креативните и рекреативните индустрии получават институционална подкрепа от министерствата на икономиката, туризма и културата

06 декември 2021
Споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката, съвместно с Министерството на туризма и Министерството на културата подписаха тримата ресорни служебни министри. С този документ се поставя началото на общи усилия за развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии на България. Чрез това споразумение се дава възможност за повишаване на конкурентоспособността в тези приоритетни за следващия програмен период бизнеси и индустрии.
По време на церемонията икономическият министър Даниела Везиева каза, че с подписването на документа се поставя началото на общи усилия за развитието на креативните и рекреативни индустрии в България. Тя допълни, че заедно с инициативата се сформира и  Експертен консултативен съвет с участието на експерти от трите ведомства, бизнеса и неправителствените организации. По нейни думи те ще разработват политики за развитието на тези индустрии. „Идеята е за скъсяване на диалога между бизнеса и институциите и да се позволи на тези дейности да кандидатстват самостоятелно по оперативните програми, както и да ползват всички финансови инструменти на пазара“, допълни Везиева. 
Министър Везиева акцентира, че ще разчита и на агенцията за малки и средни предприятия, БАИ, както и на търговските представители към министерството, за да може с общи усилия да се развие този бизнес и на международните пазари. „Тези индустрии в световен мащаб са с изключително висок интензитет на растеж, а в нашата страна са все още прохождащи“, заяви още икономическият министър.
В рамките на събитието министърът на туризма Стела Балтова каза, че с реализирането на тази идея ще се даде ново измерение на Стратегията за интелигентна специализация на България. Тя подчерта, че културните, творческите и рекреативните индустрии са базирани на знанието. „Категорични сме, че тази инициатива ще даде нов тласък на тези индустрии“, допълни още тя. По думите ѝ туризмът е изключително важен сектор за развитието на икономиката в страната и разполага с огромно богатство от ресурси и продукти, а туристите имат възможност да създават допълнителна стойност. 
Министърът на културата Велислав Минеков благодари за съвместната работа на трите ведомства и заяви, че ще продължи общата дейност по инициативата.
След подписване на Споразумението министрите връчиха грамоти на най-успешните проекти в сферата на културните, творческите и рекреативните индустрии в тематична област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
Наградени бяха "Кайф" ЕООД за проекта за облекло за екстремен туризъм от кевлар "КеvеХ", "Студио Експозе" ООД - стартираща компания в областта на архитектурните услуги, БГ НЮАНС ЕООД - за проект за съхраняване на котленското килимарство, "Лофт Студио" ЕООД - за архитектурни и проектантски услуги с екологични елементи и материали, "Арт мозайкс" ООД - за производство на ръчно изработени мозайки, както и "Ауто про експерт" ЕООД, чийто проект се реализира с производството на състезателни автомобили за пистови и рали шампионати.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon