Информация от МТ относно текущото кандидатстване за втория отчетен период (01.07. - 30.07.2022 г.) по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

01 август 2022
Снимка

Стартира кандидатстването по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС 317 от 20.05.2022 г., за втория отчетен период от 01.07. - 31.07.2022 г.

Програмата цели предоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и храна на получилите временна закрила в Република България лица от Украйна, разселени след 24 февруари 2022 г.

Помощта се предоставя за лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец", на когото е предоставена временна закрила – за периода от 01.06.2022 г. до 30.09.2022 г. включително. Периодът на действие на Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България е удължен с РМС №535 от 29.07.2022 г. до 30 септември т.г.

Програмата се администрира от Министерството на туризма.

За целите на изпълнение на Програмата периодите за кандидатстване се разделят, като следва:

1. За първи отчетен период, обхващащ времето от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.07.2022 г. до 16:30 часа на 05.07.2022 г.

2. За втори отчетен период, обхващащ времето от 01.07.2022 г. до 31.07.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.08.2022 г. до 16:30 часа на 05.08.2022 г.

3. За трети отчетен период, обхващащ времето от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.09.2022 г. до 16:30 часа на 05.09.2022 г.

4. За четвърти отчетен период, обхващащ времето от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.10.2022 г. до 16:30 часа на 05.10.2022 г.

Линк към отворената Програма за кандидатстване - https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/f5a4fb58-57e0-47c8-8af6-ed228f8d08a8

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon