Държавна субсидия на стойност малко над 16 милиона лева в подкрепа на туроператорите заради неосъществените пътувания

07 юни 2021

Европейската комисия одобри нова схема за държавна помощ за лица, извършващи туроператорска дейност, в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания. Субсидията ще е в размер на малко над 16 милиона лева. Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на загуби в резултат на пандемията.

Средствата ще се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19. Условията, критериите и редът за кандидатстване предстои да бъдат одобрени с решение на Министерския съвет. 

Проектните предложения на туроператорите ще се подават  изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).  Индикативната дата за отваряне на системата за подаване на проектни предложения е 1 юли 2021 г. Пълната информация за изискванията и документите, които следва да се представят при кандидатстването, ще бъде публикувана своевременно на институционалния сайт на Министерството на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon