Беларуско-българската работна група за съструдничество в туризма проведе първото си заседание в Минск

04 октомври 2016

В Минск се проведе първото заседание на беларуско-българската работна група за сътрудничество в сферата на туризма, създадена към двустранната Междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Българската делегация бе водена от зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева, а беларуската – от заместник-министъра на спорта и туризма Михаил Портной.

„Беларус е много важен пазар за българския туризъм и двустранните ни отношения в сектора са с много добри традиции. Нашата амбиция е с общи усилия да надградим постигнатите нива с още по-високи резултати и бързи темпове”, заяви по време на срещата зам.-министър Георгиева.

България и Беларус потвърдиха готовност да развиват партньорството си в тази важна икономическа сфера, ръководейки се от договора между двете правителства за сътрудничество в туризма, който е в сила от 2009 г. Двете страни се договориха да обменят информация за законодателното регулиране в областта на селския и екотуризма, също така и за дейността на туристическите инфомрационни центрове, начина на събиране на статистически данни и др.

България и Беларус ще обменят информация и по методологията на отчитане броя туристите и нощувките, и за участието в международни туристически изложения през 2017 и 2018 г. Поет бе ангажимент да се информират своевременно туроператорите и туристическите агенти за организацията на детския отдих в България, след приемането на специализираната наредба за този вид почивка у нас. Обсъдени бяха и възможностите за увеличаване броя на организираните детски групи, които идват за почивка в България. Сред постигнатите договорености е и разработването на пътна карта за 2017 и 2018 г., която ще играе ролята на график за конкретни събития, насърчаващи двустранния туристопоток.

В рамките на срещата бе подписан протокол и беше прието решение следващото заседание на работната група да се състои в България през 2017 г. След деловата част се състоя двустранна кръгла маса, на която бяха обсъдени актуални въпроси и стъпки за активиране на двустранното b2b сътрудничество. В дискусиите участваха водещи туроператори от двете страни.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon