БАН и Министерството на туризма подписаха споразумение за сътрудничество

02 октомври 2015

Председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров и министърът на туризма Николина Ангелкова подписаха на 1 октомври 2015 г. споразумение за сътрудничество между двете институции в областта на туризма. На събитието, което се проведе в БАН, присъстваха акад. Дамян Дамянов, заместник-председател на БАН, чл.-кор. Светлана Куюмджиева, съветник на Председателя на БАН, проф. Евдокия Пашева, гл. научен секретар, и проф. Валерия Фол, Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Споразумението предвижда БАН и Министерството на туризма да си сътрудничат като изготвят експериментални разработки, включително оценки по проекти на нормативни актове, стратегии и други проекти от национално и международно значение.  Разработване на научноизследователски и научно-приложни проекти, на програми и проекти, разработване и провеждане на образователни и квалификационни програми и информационни и комуникационни технологии са предмет на подписания документ.

По време на срещата Председателят на БАН акад. Воденичаров и министър Ангелкова обсъдиха възможности за организиране на международни форуми, в които да  участват  представители на научни институции, национални музеи и на туристическия бизнес.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon