Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Тарифата урежда таксите, които се събират по Закона за туризма.