Протокол от заседание на НСТ, проведено на 31 юли 2020 г.