Заповед № Т-РД-16-80 ОТ 29.03.2019 г. на министъра на туризма