Заповед № Т-РД-16-185 от 25.06.2018 г. за изменение на Заповед № Т-РД-16-107 от 29.03.2018 г. на министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2018 г.

25 юни 2018

Заповед № Т-РД-16-185 от 25.06.2018 г. за изменение на Заповед № Т-РД-16-107 от 29.03.2018 г. на министъра на туризма за обявяване на списък на неохраняемите плажове за летен сезон 2018 г.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon