Указания за предоставяне на документи по електронен път в дирекция "Управление на морските плажове" в Министерството на туризма