СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2022 г.