Изисквания относно оформлението и съдържанието на Програмата за организацията на водноспасителната дейност, придружена от схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове.