Николина Ангелкова, министър на туризма: Обмисляме създаването на фонд за туристическа инфраструктура

08 декември 2014

Г-жо Ангелкова, какво да очакваме, след като вече туристическият отрасъл си има институция, която да работи за неговото развитие?
- Създаването на самостоятелно Министерство на туризма е дълго чакано решение, особено от представителите на туристическата индустрия, които неведнъж през последните години са настоявали пред различни правителства да има такава институция. Целта винаги е била да се позиционира туризмът като приоритетен отрасъл с оглед приноса му към БВП - това са около 14-15% от БВП на страната. Идеята на правителството за създаването на новото министерство е да се гарантира именно устойчиво развитие на туристическия отрасъл и подкрепата на държавата. Ще работим усилено, за да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация, защото имаме капацитет. Можем да се превърнем в една от петте топ дестинации в Централна и Източна Европа. Но за целта има много работа, която трябва да се свърши.

Какви са основните проблеми в сектора?
- Повечето проблеми в сектора идват от необходимостта от законодателни промени както в Закона за туризма, така и в подзаконовите нормативни актове към него. Има няколко наредби, които изискват спешна промяна и приемане, за да може бизнесът да работи. Активно подготвяме промените в проекта за наредбата за обезопасяване и информационната обезпеченост на ски пистите и работата на ски патрулите. Също така и измененията в наредбата за правоспособността на ски учителите, което ще направим в диалог с бизнеса и другите министерства, за да могат документите да са в сила от следващия зимен сезон. Спешно е необходимо да се приеме и наредбата за  категоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене. Тя вече е остаряла и един от проблемите й е, че поставя в неравностойно положение бизнеса, защото по едни и същи изисквания се категоризират и малки семейни обекти, и големи хотели.
Освен това липсва ясна визия какво е българският туристически продукт, липсва регистър на туристическите обекти и атракции, както и кой и как ги стопанисва, а оттам и няма средства за поддържането им. Бизнесът се оплаква, че до този момент средствата за реклама са разходвани доста непрозрачно при неясна ефективност от маркетинговите кампании. В този ред на мисли липсват последователност и ясна визия за какво е националната рекламна стратегия и как да бъде разгърната тя, така че да има ефект и да доведе до ръст на туристите в България. Липсва и ясна политика за задържане на българите в България – само за миналата година близо 3 млн. българи са почивали в чужбина, а могат да останат тук. И за да не бъда отегчителна с изброяването на липсите, ще кажа само, че е нужно да анализираме правилно и да подобрим събирането на статистическите данни, за да знаем къде е България спрямо конкурентите и с какво ни идентифицират туристите навън. Тогава ще можем да адресираме част от проблемите и да започнем да виждаме резултатите.

Имаме много паметници на културата и туристически обекти, хубави курорти, но често пътищата до тях са в много лошо състояние, зле е и самата инфраструктура. Как ще се справим с този въпрос?
- За решаване на част от тези въпроси обмисляме създаването на фонд за туристическа инфраструктура, който да финансира нужната инфраструктура към курортите или туристическите обекти, например транспортна, екологична и др.
Защото често имаме прекрасни туристически обекти и курорти, но е трудно да се стигне до тях. Винаги съм казвала, че туристическият продукт зависи от почти всички сфери на икономиката ни, но като че ли най-вече от добрата инфраструктура в широкото понятие на този термин. Как ще се генерират приходите в този фонд и как ще се разходват в момента обсъждаме с Министерството на финансите, както и работим върху критериите за това по какъв начин и за какво ще се разходват средствата. Защото има нужда от финансови средства както за пътища, така и за екологична инфраструктура, за табели на латиница, за прилежаща инфраструктура към някой от обектите, за изграждане на тоалетни... Но при всички случаи говорим в посока създаването на тази структура през следващата година.
Освен това ще ускорим работата по туристическото райониране на страната и формирането на организациите за управление на туристическите райони. За целта ще обсъдим отново Концепцията за туристическото райониране.Само така ще изтъкнем предимствата и спецификата на различните области в страната и ще можем да създадем няколко основни маршрута, чрез които да привличаме чуждестранни туристи. Всяка страна има подобен тип пакети и всеки турист може да избере онзи пакет, който отговаря най-добре на желанията му, да комбинира различни видове туризъм и атракции, показва му близките места за настаняване, както и отстоянието и разположението на най-близките други туристически обекти, ресторанти и т.н.
Затова и ще актуализираме туристическия сайт на България - bulgariatravel.org, за да стане по-полезен и да дава всичката тази информация на туристите, която изброих.

Какво ще е взаимодействието с общините?
- Обикновено държавата ни е виновна за всички негативи или чакаме наготово да  получим всичко от нея. Нека не забравяме обаче, че бизнесът в туризма е частен. Държавата може да помага, стимулира, насърчава. Нека не забравяме и нещо друго – да гледаме в една посока, която ни води напред.
Държавата е отговорна за дългосрочното планиране на туризма на национално, регионално и местно ниво. Тя формира и провежда политиката в отрасъла, базирана на адекватна статистика и достоверна информация, което все още не  сме постигнали и това ни пречи за по-точното планиране и таргетиране на продукта. Тя, разбира се, е с водеща позиция и при създаването на конкурентна бизнес среда, на правилата за сигурност и доверие на потребителите и инвеститорите, за стимулиране на продуктовото предлагане, което създава търсенето. Всичко това е невъзможно обаче без активното сътрудничество с бизнеса.
Важно е да работим рамо до рамо с общинските администрации и срещаме тяхното разбиране за това. Вече съм поискала от кметовете подробна информация както за туристическите атракции по места, така и за визията им за развитие на туристическите продукти в съответните региони, за основните им проблеми и нерешени въпроси. Екипът ми прави и конкретен график, за да можем да посетим всяка община и туристически обект или курорт, за да видя ситуацията на място и да се запозная от първа ръка с нуждата им от подкрепа, както и да получа тяхното съдействие. Стремежът ни е да създаваме устойчиви съвместни проекти и маршрути на базата на туристическото райониране и така да позиционираме още по-категорично България като уникална туристическа дестинация.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon