Николина Ангелкова, министър на туризма: Много е важно да работим в ежедневен диалог за всички политики в сектора

27 ноември 2014

Водещ: Туроператори от 16 държави идват за среща в Пловдив. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще бъде наш събеседник в следващите минути. Заедно с репортера Мила Младенова ще водим този разговор. Добро утро и на двете.

Репортер: Добро утро.

Николина Ангелкова: Добро утро на Вас и Вашите слушатели.

Водещ: Министър Ангелкова, тъй като започнахме темата за бюджета и коментарите около бюджета за следващата 2015 г., все пак нека да започнем накратко с този въпрос. За какво, за какви политики на министерството ще бъде достатъчен бюджетът, който е определен за него за 2015 г.?

Николина Ангелкова: В момента една от основните политики, по които обсъждаме бюджета, е свързана с националната реклама за 2015 г. Обсъждаме с представителите на бранша къде точно да бъдат насочени тези средства и как точно да се рекламираме. Предстои на Националния съвет по туризъм да уточним конкретните дейности. Друга част от средствата ще бъдат насочени към устойчиво развитие на туризма, най-вече касаещи промените в подзаконовите нормативни актове, анализите и прогнозите в туризма. Знаете, че в новия устройствен правилник предвиждаме специално звено, което да се занимава с това. Но като цяло основната част от средствата ще бъде насочена към реклама.

Водещ: Кога ще имате яснота относно сградата, щатния брой, с който ще можете да работите? Туристическата администрация беше преместена от София в Пловдив. Какво ще се случи? Ще бъде ли изцяло отново преместена в София? Колко ще бъдат заместниците Ви и как ще работите, ако не Ви оставят да подберете екипа, с който ще работите?

Николина Ангелкова: Примерният вариант на устройствения правилник на Министерството на туризма е вече готов и качен на сайта за обществено обсъждане заедно с устройствените правилници на Министерството на икономиката и на Министерството на енергетиката. Щатните бройки към този момент на нашето министрество са 120. Предстоят две седмици обществено обсъждане. Искам да уточня, че предварително с бранша обсъдихме правилника, вчера го представих и на работодателските организации. За мен е много важно да работим в диалог, ежедневен и непрекъснат, по отношение на всички политики, касаещи сектор „Туризъм“. Що се отнася до Пловдив и това, че част от дирекциите бяха преместени преди време там, ще кажа, че основната сграда и централната администрация ще бъдат в София. В Пловдив в никакъв случай няма да се закрива и няма да се местят хората, които имат вече изграден капацитет. В момента обсъждаме дали дирекция, дали отдел ще останат в Пловдив, но няма хората – искам това да подчертая - няма хората, които са от Пловдив, които работят там и са се доказали като експерти, да бъдат отново местени. Това е едно изключително голямо сътресение за всички и натоварва много ритъма на работа.

Водещ: Чу се, че бившето Министерство на инвестиционното проектиране ще бъде предоставено за Министерство на туризма. Има ли истина в това?

Николина Ангелкова: Да, така е. Борим се наистина и се надяваме в сградата, където се помещаваше Министерство на инвестиционното проектиране, да се помещава Министерството на туризма, защото е изключително представителна. И имаме идея да отворим фронт офис там съвместно със Световната организация по туризъм.

Репортер: Единият от заместниците Ви вече беше определен. Кой ще бъде другият?

Николина Ангелкова: По отношение на моя екип искам да подчертая, че заместник-министър Бранимир Ботев е изцяло предложен от Патриотичния фронт, от г-н Валери Симеонов. Създаде се напрежение с това предложение. Има декларация от голяма част от браншовите организации против неговата кандидатура. Надявам се това напрежение да се изчисти по отношение на работата. Знаете, в последната година и половина има изключително огромно забавяне по отношение на европейските средства, свързани с туризма, по които Министерството на икономиката и енергетиката към предишен момент е било бенефициент, особено по оперативна програма „Регионално развитие“. Около 8 млн.лв. са под риск от загуба. До края на 2015 г. следва да се усвоят 20 млн.лв. Изключително забавяне както в планирането, включително и по отношение на средствата за национална реклама. До края на годината следва да се усвоят 4 млн.лв. Остава един месец. Нали знаете колко е трудно и без това в тази трудна финансова обстановка като цяло в страната.

Репортер: Като първа стъпка за привличане на повече туристи у нас започнахте разговори за облекчаване на визовия режим. Не стана ясно за кои държави сте водили тези разговори и още в кои страни ще имаме туристически представители. От бюджета на министерството ли ще бъдат финансирани?

Николина Ангелкова: Да, започнахме разговори за визовия режим, особено предвид предстоящия зимен сезон, който чука на вратата. Основно стартирахме разговори за Турция, Русия, Китай и други трети страни, Индия например, които са целеви пазари за нас. На първо време още в понеделник ще проведем работна среша по отношение на Турция и основно зимния сезон, успоредно с това за Русия, за Китай и за Индия.

Репортер: Какви други проблеми трябва да се изчистят сега, непосредствено преди началото на зимния сезон?

Николина Ангелкова: От следващата седмица стартираме проверка по готовността на курортите за посрещане на зимния сезон и като цяло по отношение на предлаганите услуги. Така че още следващата седмица ще Ви информирам и за това.

Репортер: Заявихте, че ще разчитате заедно с бранша да решавате проблемите, които възникват, но от тях имаше предложение да се води диалог само с организации, които действително функционират и са представителни за бранша, а не такива, които имат само няколко членове. Вашето мнение какво е по този въпрос? Достатъчно добре ли функционира за момента Националният съвет по туризъм? Смятате ли да променяте нещо в начина, по който протича диалога Ви с бранша?

Николина Ангелкова: Изключително много разчитам на диалога с бранша и на всички конструктивни предложения, решения и коментари, защото знаете, че само с диалог могат да се намерят най-точните решения. Със сигурност има необходимост от консолидация на бранша. Ние това коментирахме и на последната среща. И това трябва да стане отново в диалог с тях. Трябва да намерим правилната форма за консолидация. Към момента 180–183 са регистрираните сдружения. Необходима е наистина една доста голям консолидация, за да има една ясна представителност по отношение на Националния съвет по туризъм. Необходима е също така неговата промяна и поради факта, че има новосъздадени министерства.

Водещ: Сега ще поставя един съвсем прагматичен въпрос, който излезе в последните дни - за проблема с рудодобива край Велинград. Излезе и един доклад, според който рудодобивът застрашава развитието на туризма и биоземеделието в района.

Николина Ангелкова: Знаете, че сред разумните цели на министерството и лично за мен в качеството ми на министър е провеждането на дългосрочна политика за устойчиво развитие на този отрасъл и за създаването на конкурентоспособен туристически продукт. Разработването на волфрамовото находище край Велинград би повлияло върху развитието на общината като една от най-значимите туристически дестинации в България. Министерството на туризма не би подкрепило бъдещ добив на волфрамова руда в региона. Предстои общественото обсъждане в петък на доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение. Уверена съм, че ще бъдат взети предвид абсолютно всички мнения и становища на всички заинтересовани страни, включително и на бранша, на местната власт, на всички, които са в сферата на туризма, както и на жителите на община Велинград при стриктното спазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда. Все пак имаме законодателство и трябва стриктно да спазваме неговите разпоредби.

Водещ: Добре, да завършим с това, с което започнахме – че днес туроператори от 16 държави идват за среща в Пловдив. Какви са очакванията Ви, има ли оптимизъм за предстоящото?

Николина Ангелкова: Има оптимизъм, разбира се. В момента пътувам към Пловдив за традиционната среща - пета поред, на туроператори и журналисти от 16 държави. Предстои ни зимният сезон. Съгласно статистиката очакваме ръст от 4-5 % през тази година. Изключително положителни са данните по отношение на интереса на съседните ни държави – от Гърция 5% ръст на туристи, от Турция 10%, Румъния си запазва нивата, бележи ръст от 1-2%. За съжаление очакваме лек спад от Русия, по отношение на Великобритания запазваме ръста от изминалия сезон, Израел – над 10% повече  туристи. Така че данните, които имаме, ни дават основание да смятаме, че ще имаме ръст през зимния сезон, включително и фактът, че летище Пловдив планира 43 чартърни полета от и до различни държави, като за първи път ще има чартърни полети от Турция. Очакванията наистина са положителни. Аз лично смятам, че с добрата подготовка, която зимните курорти имат и на която ние ще проверим готовността следващата седмица, изключително добрите продукти по отношение на туристически продукти като качество и цена ще успеят да увеличат прихода от туристи.

Репортер: Надявам се, че и тази инициатива, която се състоя вчера за обединение на туристическия продукт на страните на Балканите, ще привлече повече внимание към България и към тези страни.

Николина Ангелкова: Със сигурност, само заедно можем да привлечем вниманието към Балканите, особено към трети държави, които имат изключително висок потенциал.

Водещ: Благодаря Ви за този разговор.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon