Николина Ангелкова, министър на туризма: Ключов приоритет е осигуряването на достъп до най-големите ни курорти

05 май 2017

Интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ – 05.05.2017 г.

Водещ: Какво заварва в Министерството на туризма новият стар министър Николина Ангелкова? Поздравления, госпожо Ангелкова, за това, че запазвате поста си. Очевидно, че оценката за работата ви в предишния кабинет е достатъчно добра, за да ви се гласува отново това доверие.

Николина Ангелкова: Благодаря ви. Аз съм изключително благодарна за доверието, което министър-председателят Бойко Борисов ми гласува, подкрепата, която имаме от Обединените патриоти и от ресорния вицепремиер по икономическата политика господин Валери Симеонов, така че да продължим да работим напред, за да можем заедно с общи усилия да развиваме туризма и да постигнем целите, които сме си поставили в нашата управленска програма.
 

Водещ: Сравнително кратко е отсъствието Ви от министерството, но няколко месеца са и много, и малко. Какво заварвате след това отсъствие?

Николина Ангелкова: Аз се радвам, че в Министерството на туризма е била продължена политиката, която оставих по отношение на националната туристическа реклама и най-вече защото страната е била представена на абсолютно всички големи международни борси, които бяха в този период. А именно ITB в Берлин, най-голямата международна борса в Москва MITT, разбира се във Франция, в Санкт Петербург, във всички ключови за нас пазари – всичко, което бяхме начертали като възможно участие, се случи. Също така се продължи и политиката по отношение на актуализацията на Стратегията за устойчиво развитие на туризма, предстои обществено обсъждане по нея, така че да не се забави. Единствено малко ме притеснява работата, която заварих по отношение на управление на морските плажове. Разбира се, предстои по-детайлно да се запозная с фактическото положение, но там спешно ще предприема мерки всички тези плажове, които са с приключили съдебни процедури, за които са били обжалвани процедури, съответно да бъдат възложени на своите стопани, така че да имаме много по-малко неохраняеми плажове. Защото всеки един неохраняем плаж води до разход за държавата, за неговото водно спасяване, почистване и медицинско обслужване, което автоматично означава, че всичко това излиза от джоба на българския данъкоплатец. А за нас е много важно максимално разходите за това да бъдат намалени и това да се случва само когато плажовете имат осигурени стопани.
 

Водещ: Говорите за плажовете, предполагам, че вашите усилия още в първите дни ще бъдат насочени именно към предстоящия летен туристически сезон?

Николина Ангелкова: Точно така. Това е една от най-неотложните краткосрочни задачи, която предстои. Разбира се, на първо място, още следващата седмица във вторник смятам да поканя всички представители от туристическия бранш на среща, за да можем да обсъдим както предстоящите промени в Закона за туризма, така и летния туристически сезон – какви са най-неотложните мерки и действия, които трябва да бъдат спешно предприети, освен свързаните със стопанисване на плажовете. Знаете, че много голямо предизвикателство за сектора и един от най-големите проблеми е свързан с кадрите в туризма. Много е важно там да намерим този съвместен механизъм и с колегите, така че на практика да стартира приложението на Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, както и Правилникът за неговото прилагане, който ние приехме на финала на 43-то Народно събрание и това да даде възможност на бранша да наеме сезонни работници от трети страни извън Европейския съюз в рамките на 90 дни с еднократно разрешение за работа – така, както сме го предвидили в закона, спазвайки изцяло Директивата на Европейската комисия за сезонна заетост.
 

Водещ: По време на предизборните обиколки Вие се срещнахте с много граждани, представители на местните власти и туристическия бизнес. Какво научихте от тях, министър Ангелкова? Имаше ли неща, които ви подсказаха и които ще ви бъдат полезни в този мандат?

Николина Ангелкова: Срещите с бранша, с всеки един гражданин, с местните власти винаги са били изключително полезни за мен и аз ще продължа да работя по този начин в режим на диалог с всеки един от тях, с всеки, който по някакъв начин е свързан с туризма, защото всяка идея е добре дошла, за да може максимално добре да развиваме сектора. Това, което беше споделено основно от хората, с които съм се срещала, е да продължим фокуса си върху инфраструктурата, знаете, че тя е изключително важна за развитието на сектор туризъм. Така че това ще бъде и един от моите ключови приоритети съвместно с колегата Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Особено по отношение на пътя Бургас – „Слънчев бряг“, по отношение на пътя София – Самоков, Дупница – Ихтиман, които осигуряват достъпа до едни от най-големите ни и значими национални курорти. Да не забравяме магистрала „Хемус“, изключително важна не само за развитието на Северното Черноморие, но и на цяла Северна България. Така че работата по развитието на инфраструктурата, както пътна, така и на околната среда ще продължи. Изключително важно е това, което отправиха те като послание – да продължим да работим, да развиваме целогодишния достъп до планините, така че ще търся изключително голяма подкрепа и диалог, за да може в крайна сметка да намерим този толкова търсен баланс за развитието на инфраструктурата, за изграждането на нови лифтове и влекове, които всъщност са екологично най-чистият вид транспорт. Аз смятам, че е крайно време да намерим решение на този въпрос, за да можем да поддържаме този висок ръст – „исторически“, както го нарече служебният министър Балтова, за зимния туризъм от 20 % в рамките на месеците от декември до март.
 

Водещ: Кадрите в туризма не от вчера са болезнена тема, имате ли визия за решаването на този проблем?

Николина Ангелкова: Да, знаете, че образованието е един от ключовите приоритети, в нашата управленска програма,. Ние поехме и редица ангажименти по време на предизборната си кампания и именно реално нуждите, които има бизнесът от кадри, да бъдат наистина отразени в учебните планове и програми. По отношение на сектор туризъм ние сме заложили това предварително в самите планове и програми на професионалните гимназии по туризъм и изобщо на университетите, които имат тази специалност, да бъдат одобрявани, да бъдат по-скоро координирани с бизнеса. Да бъдат одобрявани след това от Министерството на туризма, така че да може наистина да има баланс по отношение на специалностите, от които има нужда бизнесът. Също така предстои да стартира и обсъждането по отношение на създаването квалификационен и преквалификационен център към Министерството на туризма, съобразно примера на Испания, Португалия и Франция, така както сме го заложили в нашата управленска програма именно по отношение на това да се подготвят по-професионално изпълнителските кадри, от които най-голяма нужда има бизнесът. Това са сервитьори, рецепционисти, пикола, камериерки, които всъщност допринасят най-много за качеството на туристическия продукт, тъй като са в пряката връзка с всеки един турист.
 

Водещ: Основен акцент в предизборните ви срещи беше темата за намаляване на административната тежест на бизнеса, как ще подходите към тази тема?

Николина Ангелкова: Точно така. Тя остава наш основен ангажимент в управленската програма. Със сигурност в момента се подготвя този специален закон за намаляване на административната тежест, с който да прехвърлим бюрокрацията върху администрацията. Това освен че ще доведе до драстично съкращаване на времето на всеки един от нас, който обикаля от гише на гише, със сигурност ще създаде много по-добри условия за привличане на инвестиции, независимо дали български изцяло или чуждестранни. Това от своя страна ще доведе и до ръст в икономиката и оттам, разбира се, ще подпомогне и другите ни основни цели, които сме заложили в управленската програма. А именно достигане на минимална работна заплата от 650 лева и средна работна заплата от 1500 лева към края на четиригодишния ни управленски мандат.
 

Водещ: Усилията на кабинета сега са насочени в голяма степен към предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Как България може да бъде представена по време на това председателство, какво можем да покажем на света?

Николина Ангелкова: Да, това е изключително важно и много голяма отговорност за нашата страна, защото 2018г. в началото България ще бъде центърът на Европа и ще може да диктува политиките. И всъщност особено за туризма това е от съществено значение, защото ще можем да покажем както нашата култура и история, така и нашите традиции, така и природното богатство, което има нашата страна както по отношение на планините, така и по отношение на морето, на минералните извори. Ще можем да представим България като една много добра туристическа дестинация, което ще подпомогне и нашите усилия по отношение на рекламирането на страната, утвърждаването и превръщането й в целогодишна туристическа дестинация. Така че туризмът ще има ключова роля по време на председателството. Ние сме предвидили и провеждането на неформална среща на министрите на туризма, която да бъде в нашата страна. Също така организирането на редица събития, така че максимално да поставим България в центъра на вниманието не само по отношение на дадените политики, които ЕС трябва да следва под нашето ръководство, но също така и в имиджово отношение за представянето на страната като една от най-добрите туристически дестинации в Югоизточна Европа.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon