Николина Ангелкова: Групирането на плажовете, отдавани на концесия, според тяхната индивидуалност ще подобри услугата

08 януари 2016

Министърът на туризма Николина Ангелкова в интервю за Радио „Фокус“

Водещ: Министър Ангелкова, законовите промени, с които се предвижда концесиите на плажовете да преминат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма, са вече в Народното събрание (НС). Какво означава наистина тази промяна? Как тя ще засегне общините? Ще облекчи ли това начина за управление и администриране на плажовете на курортите?

Николина Ангелкова: Това, че концесиите ще преминат от Министерство на регионалното развитие към Министерството на туризма, е приоритет, заложен още при създаването на министерството, защото знаете, че 90 % от морския туризъм всъщност зависи от услугите, които се предлагат на плажа. Затова и още от създаването на министерството ние започнахме работа по това, не само по механичното прехвърляна на конкурсите от едно ведомство в друго, а създаване на нова концепция за управлението на плажовете и тяхното стопанисване. Това, което ние предлагаме, е групирането на плажовете в зависимост от тяхната характеристика и тяхната индивидуалност. В момента всеки един плаж се отдава на концесия или под наем по един и същи начин, без да се подредят неговите специфики за това, къде се намира, къде е разположен, в каква зона, каква е неговата достъпност, посещаемост, географско местоположение – въобще всички характеристики, свързани с индивидуалността на всеки един плаж. Това, което ние предлагаме, е да разделим на четири основни групи плажовете в зависимост от това дали са и при затворени комплекси, така че да има индивидуален подход към всеки един, като тези четири групи могат да бъдат групирани на четири подгрупи отново в зависимост от индивидуалните характеристики. Целта на цялото това упражнение е да подобрим услугата, която се предлага на гражданите. Всъщност новото, което също искаме да въведем, е нова концепция за определяне на минималното концесионно възнаграждение и за всяка една група плаж да има различна концепция, така че отново да се съобразим с индивидуалния подход. Тук вече водещият критерии при определяне на концесионер няма да бъде най-ниската цена, която предлага, а допълнителните услуги, които да правят плажа едно още по-привлекателно място. Всъщност тук основаната ни цел е, разбира се, така да се индивидуализират комплексите, да групираме плажовете и да направим методиката за концесионното възнаграждение, че тези, които предлагат много по-ниски цени за плажни принадлежности или дори нулеви такива за сметка и на допълнителни услуги, съответно да имат допълнителни преференции при избора за стопанин, най-образно казано, на дадения плаж. За да можем да включим всичко това и да не говорим наизуст, а с конкретика, на нас ни е необходима информация, която в момента се намира в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Необходими са ни досиета за всеки един плаж, всичко, което като анализ е правено към момента, за да можем ние да предоставим една детайлна концепция, едно детайлно групиране на плажовете, за да може наистина то да има практическа и реална приложимост и на практика да се усети ефектът от потребителя. Това е първият етап от реализирането на новата концепция, която ние сме предвидили. След приемането на този първи законопроект, с който формално се прехвърлят правомощията от Министерството на регионалното развитие към Министерството на туризма, ние веднага стартираме работата по втория законопроект за промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие, където реално вече ще намери приложение и групирането на плажовете на индивидуален принцип, което ние предлагаме. За да можем да гарантираме безпроблемното протичане на сезон 2016 година, ние сме предвидили в този законопроект автоматично удължаване на сроковете на договорите за концесия, които изтичат и наем при съгласие на концесионера и наемателя, така че да може да гарантираме, че лято 2016 година няма да бъде под някаква форма застрашено.

Водещ: През миналата бяха поставени основите и бяха взети едни много важни наредби към Закона за туризма, които засягат и туристическите информационни центрове, хижите, екскурзоводите, балнео и СПА туризма у нас, предстои свързване и регистрация на хотелите с НАП и МВР. Какво предстои обаче през новата година? Казахме, поставена е вече основата. Какво предстои като насърчаване на вътрешния туризъм, от една страна, и като поглед към привличане и на чужди туристи?

Николина Ангелкова: Предстои обнародване в Държавен вестник на наредбата за екскурзоводите, за професията ски учител, планински водач, които са с обществено издържане, тарифата за определяне на таксите в Министерството на туризма, за водното и планинско спасяване, така че да можем наистина да имаме целия набор от наредби към действащия закон, за да можем ние да имаме една добра законодателна основа. Успоредно с това, разбира се, сме финализирали промените в Закона за туризма, които подготвихме миналата година, и предстои да ги качим на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане, за да можем да съобразим всички препоръки и предложения, които са ни давани от бранша, тъй като проведохме неформални консултации с всички и ще продължим да го правим, за да можем наистина да имаме едни промени, които да вършат практическа работа и да са полезни както за бизнеса, така и за потребителите на услугата. Разбира се, по отношение на рекламата ние вече стартирахме кампания за насърчаване на вътрешния туризъм съвместно с общините. Тук бих искала да благодаря на всички кметове за отзивчивостта и за усилията, които полагат в тази посока. Министерството на туризма изработи визиите и паната за билбордовете, общините предоставиха безплатно мястото, където те да бъдат поставени, така че едно такова сътрудничество е наистина изключително полезно за развитието на туризма и въобще рекламирането и промотирането на туризма и смятам да продължим в тази посока. Фокус на тази кампания е културно-историческият туризъм и всяка една община ще се рекламира на територията на друга община със своите културно-исторически обекти, които общината е посочила, че са важен двигател за растежа и въобще за промотирането на съответния регион. Ние ще продължим да надграждаме тези кампании, разбира се, това е само началото. По отношение на привличането на чуждестранни туристи – знаете, че стартирахме още от миналата година от май месец работа в тази посока и най-вече преговори водим с големи водещи туроператори, за да имаме индивидуален подход отново към всеки един пазар. Вече тези действия ни дадоха своя резултат. Имаме ръст на полетите за Варна и Бургас за лято 2016 – 35 % на TUI, ръст, заложен на германските туристи от 80 000 на 130 000, отново през TUI, ръст на полските туристи също с 40 %, за първи път също имаме чартър от Франция за Бургас за лято 2016 година. Водим преговори с DER Touristik и с Thomas Cook на всичките им други пазари, така че да имаме наистина един много целенасочен индивидуален подход по отношение на привличането на туристи. Да не забравяме руските туристи – изключително важен пазар за нас. Непрекъснато от създаването на министерството работим в посока нашето силно позициониране на този пазар. Това е от особено значение в момента, тъй като Русия винаги е била един от ключовите ни пазари за лятото, винаги е била на първо място. Миналата година беше на четвърто място, но генерира между 500 000 и 700 000 туристи в зависимост от годината. След серията от мерки, които ние предприехме и предприемаме както по отношение на облекчаване на визовия режим, така и по отношение на фокусираната работа с големи руски туроператори, ние имаме изказвания от водещи големи руски туроператори за техни прогнози за възможен ръст на руски туристи към България от 30 %. Важно е ние наистина да обединим усилия и да успеем да реализираме това тяхно очакване и наистина следващото лято да имаме такъв ръст.

Водещ: В разгара на зимния туристически сезон Вие самата споменахте, че предстои да се въведе регламент за упражняване на професията ски учител. С няколко думи да кажем наистина какво цели една такава промяна и какво очаквате и от предстоящите дискусии по темата с бранша?

Николина Ангелкова: За първи път ние изготвяме такъв текст за наредба, качен за обществено обсъждане, независимо, че това изискване го има в настоящия закон, в действащия закон за туризма, така и във всички негови предходни версии. Разбира се, това, което ние целим, е да регулираме тази професия и всеки един турист, всеки един потребител, който иска да се научи да кара ски, да знае, че може да го направи при доказани професионалисти. Знаете, че това е един рисков, по-екстремен спорт и е много важно по какъв начин и кой учи човек да кара ски, за да може, разбира се, да се гарантира здравето и живота на хората. Така че ако в момента някой реши да направи една проверка на дадено ски училище, няма критерий, по който това да стане, защото единствените документи са фирмените регистрации и плащането на данъците. Оттам нататък дали качеството на услугата, спазването на методика, броят на клиентите в дадена група дали е допустим няма как да бъде проверен, защото няма изискване в тази насока. Ние въвеждаме да се полагат изпити за теория и практика, за да може ски учителите, които искат да имат специализация по алпийски ски, ски бягане, сноуборд, да могат да получават удостоверение за правоспособност за това и съответно да определят нивата, което ще става по-бързо с възходяща градация с А, В или С, като, разбира се, разписваме и кой може да обучава реално такива ски учители и съответно основно да бъдат ли те вписвани в регистър или не. Това са едни от дебатите по темата. Ние сме провели предварителни разговори с всички заинтересовани, неслучайно сме качили наредбата за обществено обсъждане, за да може да генерираме още повече мнения. Срокът е 15-ти януари, но при интерес от страна на заинтересованите лица ние можем да удължим срока. За нас е важно да предложим едни балансиращи текстове, които да са работещи. Тук аз апелирам към бранша, сдруженията, които са в този сектор и са заинтересовани от тази материя и работят по нея, да се обединят и да дадат едни предложения, работещи за всички тях, които ние да отразим в наредбата, така че на практика да изпълним желанието на министерството и моето лично желание да създадем условия, които да подпомагат работата на бизнеса, не да го затрудняват. Затова аз много се надявам в рамките на това обществено обсъждане ние да получим едни конструктивни предложения, които да ни помогнат да направим една наистина работеща наредба.

Водещ: И за финал на нашия разговор – отново поглед към актуалния зимен туристически сезон. 370 000 туристи са посетили курортите ни по коледно-новогодишните празници. Министър Ангелкова, сбъдват ли се наистина очакванията за ръст в туризма и добър ли ще бъде действително сезонът?

Николина Ангелкова: За момента тези предварителни данни, които имаме, за 370 000 туристи по време на коледните и новогодишните празници, е ръст с около 3 % в сравнение със същия период на миналата година, но имаме и 37 милиона лева приходи само от нощувки – пак ръст от 3 % в сравнение с миналата година. Ние прогнозирахме ръст между 5 % и 7 % и за момента всички ранни записвания за месеците януари, февруари дават основание да бъдем оптимисти по отношение на тази наша прогноза. Също така заявените сезонни полети на летищата, което всъщност е един изключително важен показател, защото без полети и без свързаност трудно биха могли да дойдат туристите, особено от определени дестинации. Данните на летищата ни дават основание също да вярваме, че прогнозите, които сме направили за този сезон, могат да се сбъднат. Само за летище София сезонните полети са 178 за този сезон, за миналия сезон те са били 80. Само от Англия за миналия сезон са били 24, за летище София този сезон са 69. Цялата информация от летищата и данните, които те ни подават, показва, че можем да очакваме ръст за този зимен сезон в рамките на процентите, които сме прогнозирали. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon