Министър Николина Ангелкова: Сваляме пияните туристи от ските

05 ноември 2015

- Министър Ангелкова, готови ли са зимните курорти за предстоящия сезон?

- Инициирахме срещи във всичките ни големи курорти, които показват, че браншът и контролните органи са готови за новия зимен сезон. Представените от тях данни за миналата зима показват, че нарушенията намаляват, което красноречиво доказва, че бизнесът работи много по-отговорно и самодисциплинирано, като полага все по-големи усилия да предлага качествен туристически продукт. Бих искала да споделя, че представителите на бранша като цяло демонстрираха позитивно отношение към очакванията си за сезона. Една от темите, която дискутирахме по време на посещението ми в Пампорово, беше готовност на Чепеларе да отвори пистата "Мечи чал", на която минала година стана инцидент и трябваше да бъде затворена. Имам уверението, че се изпълняват предписанията на контролните органи и се надявам тя да заработи преди началото на сезона, но трябва да се спазват всички законови изисквания.

Новото, което ни предстои за този зимен сезон, е, че за първи път ще действа и новата наредба за информационната обезпеченост и обезопасеност на ски пистите и организацията на работа на ски патрулите. Тя въвежда маркирането на пистите според сложност им, така че всеки скиор да е информиран дали пистата е за аматьори или за напреднали. Ще бъдат поставени и уеднаквени информационни табели, така че скиорите да бъдат предупредени за опасности по и извън пистите. Ски патрулите ще подпомагат БЧК и Планинската спасителна служба, така че да бъдат минимизирани рисковете от инциденти. Предстои в края на ноември, когато пистите са заснежени, да направим проверки и да ги маркираме по степен на сложност. Надявам се така да направим сезона още по-безопасен.

- Патрулите по пистите ще имат ли контролна функция?

Да, ски патрулите ще отговарят за безопасност на пистите. Едно от техните задължения е, ако на пистата има неадекватен турист, да го изведат от зоната, за да не създава опасност за другите скиори. Пияни туристи или начинаещи, които са на писти за много напреднали, също могат да създадат опасности както за тях самите, така и за околните. Ски патрулите са обучени и заедно с представителите на Планинската спасителна служба ще могат да оказват първа помощ. Работното им време се определя от лифт операторите, но ако курортът разполага с писта за нощно каране, ще има патрули и през нощта, ако няма такава - ще има дежурни, които да следят за нарушители през цялото време. Задължение на лифт операторите е да осигурят ски патрули по места и проверките показват, че големите курорти вече разполагат с такива служители.

- Какви са ви очакванията за предстоящия зимен сезон?

- Имаме добри очаквания за сезона, но конкретни прогнози ще направя в края на ноември. Въз основа на ранните записвания, отново очакваме ръст на туристите надявам се да достигнем и дори да надминем нивата от миналата година, когато имаше 8,2% повече туристи. Според прогнозите увеличение на посещенията ще има от Румъния, Турция, Гърция и от Сърбия. И миналия зимен сезон имаше ръст от тези пазари, като за Турция той стигна 30%. За моя приятна изненада и през лятото турските туристи у нас бяха с 15% повече, което показва, че това е един основен и доста перспективен пазар за България. В тази връзка процедурите за издаване на визи за туристите от Турция, които искат да карат ски у нас, отново ще бъдат облекчени, така както и през миналата зима. От тази година Министерството на външните работи стартира пилотен проект за онлайн подаване на документи за визи от турски туристи. Турция може да изиграе ролята на компенсиращ за нас пазар на руски туристи. Според данните на Националната агенция по туризъм на Русия се наблюдава намаление на пътуванията им в световен мащаб с около 50%, а за Европа спадът е с около 34%. За периода януари-септември статистиката показва, че в България сме посрещнали с около 25% по-малко руски туристи, което ни поставя по средата на фона на общото намаление в световен мащаб. В България спадът се дължи основно на липсата на руските държавни служители, които преди са идвали у нас по линия на техните социални програми, и на децата в детските лагери.

- Как ще коментирате огромния ръст на пътуванията на българи в чужбина през септември?

- Всеки има право на избор къде да прекара почивката си. Също така е важно и качеството на предлаганата услуга, и нейната цена. Това е основното съобщение към бранша, което ни дава тази статистика. При онази част от бизнеса, които предлагат високо качество, няма спад на туристите. Както се видя от данните на НСИ, има ръст на нощувките в петзвездните хотели, докато спадът е при нискокатегорийните хотели. Това означава, че хората търсят все по-високо качество и са готови да платят съответната цена. Статистическиданни показват и ръст на приходите във всички летни курорти.

- Какви са основните критерии, по които ще се категоризират плажовете, след като бъдат прехвърлени под шапката на Министерството на туризма?

- Разделили сме реформата на две части. Първата са промените в Закона за управление на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), с които всъщност ще се прехвърлят правомощията от МРРБ към Министерство на туризма. Те са публикувани за обществено обсъждане. Работим и по втората - най-съществена част на реформата - новата концепция за отдаването на плажовете на концесия. Предложили сме групиране на плажовете по функционален признак, като в проекта са заложени 4 групи и 4 подгрупи. Предстои ни обсъждане с бранша. От разговорите, които сме водили досега с концесионерите и хотелиерите, става ясно, че са положително настроени към разделянето на плажовете по определени критерии. Идеята е да се групират по големина, достъп до плажа - дали е социализиран, или е в отдалечен район, дали е в затворен комплекс, дали има налична инфраструктура - пътища, паркинги, пречиствателни станции и т.н. Каква им е посещаемостта, какви са туристите, които ги посещават... Изследваме всеки един признак, за да можем да предложим максимално добро групиране. Разработваме и методиката за определяне на концесионните такси и наеми, като водещо вече да не е цената, а допълнителните активности, с които концесионерът може да подобри услугата. Ето, например плажовете могат да се използват за развиване на спортна дейност извън сезона. Министър Кралев подкрепя идеята. Обсъждали сме възможност да се практикуват много спортове на плажната ивица през есента и пролет.

- Ще се намалят ли таксите за концесионери, които предлагат по-голяма безплатна зона, ниски цени на шезлонги и чадъри и други услуги?

- Това беше и нашата цел да бъдат намалени цените на шезлонгите и чадърите на плажа, а там, където е възможно, те да се предлагат безплатно. Това може да стане именно чрез нова концепция за концесиониране, чрез групирането на плажовете. Всяка група ще има различни цени, като цената няма да бъде водеща при кандидатстване за концесия или наем. Концесионерите ще имат много повече бонус точки, ако предложат ниски такси за шезлонги и чадъри, безплатна зона, повече забавления за туристите, почистване, медицинско обслужване и т.н. Така стопаните, които предлагат най-ниски цени, ще имат най-голям брой бонус точки. Но основното в реформата е да се намалят цените на съоръженията, за да не губим туристи. Не просто да сменим отговорника, а изцяло философията за управление на плажовете.

- Кога можем да очакваме плажовете да бъдат групирани и евентуално падане на таксите за ползване на сянка?

- Надявам се промените в ЗУЧК, с които всъщност ще се прехвърлят правомощията от МРРБ към МТ до края на годината, да бъде одобрен от парламента. Ние успоредно работим и по следващите промени в закона, които ще отразят същинската реформа, така че тя да започне да действа от следващата година за тези плажове, които все още не са отдадени на концесия. С концесионерите, които вече имат договорни отношения, ще водим индивидуални преговори, така че да имаме максимално доближаване до новите изисквания и намаляване на цените на чадъри и шезлонги.

- Можем ли да очакваме следващото лято да плащаме по-малко за чадър и шезлонг?

- Имаме уверение от концесионерите, че ще подкрепят работеща реформа. А в момента от над 200 плажа едва половината са отдадени на концесия и неотдадените ще подлежат на договаряне според бъдещите нови условия.

- Доволни ли сте от бюджета за Министерството на туризма? Има ли повече пари за национална реклама?
- В бюджета за следващата година са отпуснати около 2,2 млн. лв. повече за реклама, т.е. ще разполагаме общо с около 9 млн. лв. Нашият фокус за следващата година е онлайн рекламата, партньорствата с големите туроператори. Ще организираме близо 100 чуждестранни журналистически и още толкова турове за чуждестранни туроператори. Също така ще гарантираме участието на България в големите туристически борси, организирането на кръгли маси по целевите ни пазари. Телевизионната реклама на страната ни в международните медии е много скъпа и няма как да си го позволим на този етап. Затова търсим други форми, също толкова ефективни, но не изискващи толкова голям ресурс.

- Колко пари ви трябват, за да успеете да осъществите всички рекламни събития?

- Парите за реклама на България никога не са достатъчно, но може да се каже, че най-критичната липса е около 10 млн. лв. - точно толкова, колкото се осигуряваха на година по европейските програми. За съжаление обаче през следващата година не можем да ползваме нито лев от европарите, защото в Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", където са заложени дейностите за туризъм и национална реклама, предишният управляващ сектора не е предвидил министерството като бенефициент. Не говоря само за Министерството на туризма, но и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не е било предвидено, което би ни позволило като правоприемник да сме бенефициент. Всъщност право да кандидатстват по тази програма имат само организациите за управление на туристически райони, които не съществуват към днешна дата в правния мир. Това ни поставя в патова ситуация. В момента сме подали необходимите документи в Министерството на икономиката, за да бъдем включени като бенефициент, както и искане за промяна на обхвата на дейностите. Всичко това за съжаление отнема време, а ние трябва да направим всичко възможно, за да не губим позиции на основните си пазари.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon