Милка Нанова за EDEN туризма у нас

05 април 2017

Интервю на Милка Нанова, директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“, програма „Хоризонт“ на БНР, 30.03.2017 г.

Водещ: На Мила Младенова бе идеята да ни разкаже какво е EDEN туризъм. Министерството на туризма започна изпълнението на проект „Културни туристически EDEN дестинации в България. EDEN е мрежа на най-добрите европейски дестинации, която прави популярни моделите на устойчиво развитие на туризма за целия ЕС. Общата стойност на това проектно предложение е 46 890 евро, като средствата се осигуряват по равно от ЕК и МТ. Продължителността на проекта е 10 месеца до края на 2017 г. Предстои провеждането на информационни дни в 6 града в страната.

 

Репортер: Целта на проекта е да се представят малко познати или нововъзникващи български туристически дестинации на тема културен туризъм, да се привлече вниманието към тях и те да станат по-посещавани от туристите. Милка Нанова, директор на дирекция „Програми и проекти“ пояснява:

Милка Нанова: Тази покана е насочена към обекти на културния туризъм, но те трябва да са разработили специфичен туристически продукт въз основа на техните местни културни активи. Имаме предвид културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционни исторически или археологически паметници, също така промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременни културни обекти, модерни градски квартали и други, които да попадат в категорията на обекти за културен туризъм.

 

Водещ: Ето кой може да подава проектни предложения:

Милка Нанова: Могат да бъдат общини, могат да бъдат и други собственици, тези, които стопанисват обекти на културно- историческото наследство, съвременната култура.

 

Водещ: Проектът е одобрен за финансиране по поканата за набиране на предложения „Най-добрия европейски EDEN дестинации – селекция 2916”. По Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия КОСМЕ. Кандидатстването по проекта ще бъде през месеците май и юни, уточни Милка Нанова:

Милка Нанова: Проектът стартира официално, последният подпис от ЕК е определящ за това от кога влиза в сила договора. Договорът го подписахме на 22 март от ЕК и го получихме изпратен. Дейностите по проекта официално стартират на 1 април, след което ще се разработят подробни насоки за кандидатстване, в които ще бъдат описани всички подробности от рода на това кои са потенциалните кандидати, какви са критериите за кандидатстване. Ще разработим също така формуляр за кандидатстване, който ще бъде попълван от тези кандидати и съответно с крайни срокове за подаване. Междувременно екип от министерството ще има задачата да оказва методическа помощ на кандидатите при попълването на документите и ако има други въпроси, които са свързани с попълването на формуляра или изясняване на определени критерии и т.н. Тази процедура по кандидатстването тече май-юни месец основно.

 

Водещ: Ето и какво предстои, след като процедурата по подаване на проекти приключи:

Милка Нанова: По този проект ще изберем една печеливша дестинация и четири дестинации подгласнички. Те ще бъдат включени в мрежата EDEN, мрежа на най-добрите европейски дестинации, която популяризира моделите за устойчиво развитие на туризма в целия ЕС. Съответно ние имаме български най-добри досега избрани EDEN-дестинации, в момента дори тече такъв проект второ издание за популяризиране на вече избрани български дестинации и съответно с този конкурс ще бъде за избор на нови такива, които да се присъединят към EDEN-мрежата.

 

Водещ: Дестинациите няма да получат пари по този проект, но той ще им бъде от помощ, подчертава Милка Нанова:

Милка Нанова: Това е възможност за тези избрани дестинации да бъдат популяризирани в европейски мащаб, да станат известни като такива. Изработват се рекламни брошури, филмчета, които се разпространяват по различни канали, може чрез посолства, може на различни борси да бъдат разпространявани тези филмчета, общините сами си ги разпространяват рекламните материали. Отделно се популяризират и чрез сайтовете и на министерството и на други избрани сайтове, така че тук имаме една добра възможност за новоизбраните дестинации да се превърнат в известни такива. Тука не говорим за пари в брой, които тези дестинации да получат, това ще бъде проект, който ще има цел да ги поощри да кандидатстват, да покажат своите активи, да покажат това, което притежават и ние ще имаме задачата да го популяризираме.

 

Водещ: И сега, за да онагледим този проект избрахме една от тези EDEN-дестинации в България с въпроса – как включването им в мрежата на EDEN-дестинациите е помогнало за развитието на туризма. Продължението е на Мила Младенова.

 

Репортер: Община Луковит е сред 12-те EDEN-дестинации, избрани в България. Ефектът от кандидатстването по този проект е увеличаване на популярността и нарастване броя на туристите, посочва кметът на Луковит Иван Грънчаров.

Иван Грънчаров: Общината кандидатства от 2010 година с проект "Панака - магия: вода ... скала" и беше номинирана тогава за подгласник, тоест беше на второ място от седем конкурса за излъчване на отлична туристическа дестинация през 2010 година. Той беше проведен под надслов „Водата извор на живот и благоденствие” и впоследствие общината вече беше представена в реклама „Пътешествие из България” на български и английски език, който беше популяризиран на национални международни борси и изложения, като общината взе участие на балканската среща на EDEN дестинациите през 2012 година и се включи в подписването на една декларация – пътна карта за сътрудничество между всичките EDEN дестинации на балканите и изграждане на партньорска мрежа между тях. И се включи естествено в другите мероприятия и инициативи, които организира Министерството на туризма и проекта. Ние естествено сме благодарни на това нещо, защото проектът EDEN е една добра възможност за дестинации, които опитват да развиват туризъм, но не разполагат с необходимите финансови средства защото все пак нашият район не е познат като туристическа дестинация назад в годините, ние сме нова дестинация, и той предоставя такъв шанс на всеки участник да представи своя продукт.

 

Репортер: Каква конкретно помощ получихте?

Иван Грънчаров: Конкретната помощ се изразява именно в това да се разработи каталог, чрез който да се рекламираме и беше направено промоционално видео на всичките 12 дестинации, Луковит е една от тях. Те са публикувани на сайта на министерството и е сред показваните тези на туристически изложения, в които България участва. Ние очакваме сега април месец един опознавателен тур от ключови маркетингови фигури в Германия на този пазар, така че те да напишат за това нещо. По-скоро не само морален, физическото е точно това, клиповете, които се излъчват. В крайна сметка това е важно за нас, да бъдем представени.

 

Репортер: Какъв беше резултатът за вас, след като бяхте популяризирани?

Иван Грънчаров: Разбира се ние правим и други инициативи, но в крайна сметка това е част от важните инициативи. За нас резултатът като цяло е нараснали са броя на нощувките поне с 30 процента, като през 2009 година имаме около 12 000 нощувки на територията на общината, през 2016 година те са вече 16 500, като имаме пик през 2014 година, когато достигат 24 500, което не е никак малко и приходите вече са над 18 000 лева на годишна база. Това са приходите от туристическа такса, те са незначителни за Луковит, като цена са нищо, но това е показателно, че всъщност има развитие. На базата на това, че се развива туризма се увеличи и легловата база, вече имаме над 400 легла, при положение, че 2005 година сме имали точно нула. Така че, това са резултати, които са в движение и надявам се със сигурност ще се променят в положителна посока. Разбира се ще се възползваме и от възможностите, които ни предоставят и от Програмата за развитие на селските райони, там, където се правят къщи за гости и семейни хотели. Така че, това е част от едно цяло.

 

Репортер: С какъв тип настаняване разполагате в момента в Луковит и околностите?

Иван Грънчаров: В момента разполагаме с няколко хотела, къщи за гости, общо са около 400 леглова база имаме в наличност, която засега има и добра запълняемост. Като атракции имаме доста, защото цялата околност е осеяна с пещери, с карстови образувания, тука е „Карлуковския карст”, със сигурност много хора в България вече са чували, че тук се намират очите Проходна и Провъртеник, или така наречените „Очите на Господ”. Ние по-скоро използваме думите „окната”, но наистина е една атракция, която е интересно да се види от всички българи в крайна сметка. Има много, защото тук се намира и /.../ долина с приказната река Вит, Златна Панега също... Има какво да се види, над 30 са такива атракциите, които могат да се видят. Тук имаме една еко-пътека, която е направена 2006 година, съществува, която се поддържа в добро състояние. Да, наистина много хора в България вече са я виждали.

 

Репортер: Какви са амбициите ви за развитие в близкото бъдеще?

Иван Грънчаров: Надяваме се пак основно благодарение на Програмата за развитие на селските райони да се разраства легловата база, защото все пак нашите виждания са, че трябва туризмът да се развива, тъй като се знае, че скоро АМ „Хемус” ще премине покрай Луковитската община, няма да мине през нея, така че идеята ни е да компенсираме това движение с туризъм, като икономика.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon