Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката с ресор туризъм: Имаме огромен потенциал в минералните води за профилактика и лечение

19 май 2014

- Г-н Ботев, в събота правителството обсъди стратегията за развитие на туризма до 2030 г. Това окончателният й вариант ли е и какво е най-ценното в нея?

- До петък стратегията ще бъде допълнена с всички предложения и идеи на министерствата. Такъв срок определи премиерът Пламен Орешарски. По-късно стратегията трябва окончателно да бъде утвърдена. Добрата новина за цялата туристическа индустрия е, че за първи път имаме дългосрочна стратегия за секторна политика до 2030 г. В нея се прави ясен анализ на условията на световния туристически пазар, в който ще се развива българският туризъм.

- Очертайте най-важните тенденции, за да е печеливш той.

- Тенденциите са следните. Ако сега над половината от туристите в света посещават Европа, към 2030 г. този процент ще бъде 40-42%. Темповете на нарастване на туристическия поток към Далечния изток и Югоизточна Азия ще е доста по-висок. Разбира се, Европа ще запази лидерски позиции, но със забавени темпове. От Азия ще са и "най-пътуващите държави". Техен основен таргет след собствения им регион ще е Европа, показват анализите. Втората тенденция е, че България трябва да запази сегашната си добра диверсификация. Ние имаме 5 основни целеви пазара и 5 допълнителни. Т. е. от 10 пазара се генерира основният поток у нас. Сред основните са Румъния, Гърция, Русия, Германия, Великобритания, следват ги близо Украйна, Македония...

- В стратегията се казва, че трябват по 2,5 евро на входящ турист, за да бъде рекламата ефективна. Това максимумът ли е?

- Не, това е необходимият минимум, към който да се стремим. Показва го корелационният анализ за туристопотока на пазарите, където България трябва да има трайно присъствие.

- Как ще привличаме платежоспособни туристи, основно на голфа и на спа ли трябва да наблегнем?

- Този въпрос вчера (в събота - бел. peg.) бе изрично обсъден. Освен в летния и зимен туризъм най-големият потенциал на България е в минералните води - спа и уелнес туризъм. Там тясно ще работим с Министерство на здравеопазването. Едната страна е ползване на минералните води за профилактика, другата за медицинска терапия. За второто хотелите трябва да имат статут, за да правят медицински туризъм. Затова ще създадем работна група между МИЕ и Министерство на здравеопазването, за да се уеднаквят критериите за различните нива на рехабилитация, третиране и медицински услуги на основата на минералните води. Правя скоба - Първият национален конгрес на Българския съюз по балнеология и спа туризъм ще бъде открит лично от шефа на световната организация по туризъм към ООН г-н Талеб Рифай. Това е голямо признание за България. (Твърди се, че Ботев има сериозна роля гостът да потвърди присъствие на форума у нас - бел. ред.) Специално внимание ще отделим на културния, екотуризма, голфа и винения туризъм.

- От заседанието във Варна дойде информация, че ще бъдат отпуснати от бюджета 10 млн. лв. за реклама в туризма.

- Правителството гласува 10 млн. лв. Надяваме се в рамките на годината бюджетът за туризъм да бъде оптимизиран още. Независимо дали е достатъчен, или не, правилата ще бъдат абсолютно стриктни и при максимална прозрачност. Разходването ще е съобразно конкурентния принцип и според ясните процедури на ЗОП. И досега процедурите по разходване на • средствата в туризма стриктно спазват тези принципи. В конкурсните комисии са представители на браншовите организации по тяхно искане, участва и съветник на наблюдаващия вицепремиер Даниела Бобева, както и външни за администрацията експерти по чл. 19 от ЗОП. Според мен администрацията не трябва сама да взема решенията по отношение на рекламата и маркетинга. Именно затова от първия ден поисках от браншовите организации да излъчат свои представители, които включих във всички конкурсни комисии, и увеличих броя на външните експерти, предимно юристи. Този подход даде резултат и от 37 проведени процедури имаме обжалване само по една, което бе отхвърлено от КЗК.

- На прага сме на новия сезон. Какви са прогнозите ви за него?

- Ще бъде добър. Надявам се, че ще следваме възходящия тренд на българския туризъм, който има темп на нарастване над 2 пъти от средния ръст за Европа.

- Реално ли е през 2030 г. да посрещнем 12 млн. чужди туристи?

- Това е най-възможната прогноза. По-вероятно е дори тя да бъде надвишена. На българския туризъм и българската икономика са необходими 2 стъпки за развитие на стратегията. Последващ план - известен под термина Национален генерален мастерплан за развитие на туризма, и второ - създаване на единна система за туристическа информация. Това би ограничило до минимум сивия сектор в туризма и би позволило максимална отчетност на действителните нощувки онлайн. Тогава с пълно право браншът може да постави въпроса и за увеличение на парите за национална реклама и за целеви маркетинг. В тази връзка се налага анализ, който ще направим съвместно с министерство на финансите, НАП и бранша.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon