Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море

22 юни 2023

Няма данни за наличие на замърсяване в българската акватория на Черно море по обобщени данни от последните анализи, в които е включена актуалната прогноза за времето до 24-ти юни от Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и от сателитни наблюдения.

Изпратените данни от Института за космически изследвания и технологии към БАН до Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) на района на Черно море около Одеса също не засичат замърсяване в близост до акваторията на България.

Следи се състоянието на крайбрежните и на водните течения навътре в морето.

Днес температурата на морската вода във Варна е 22°C, а в Бургас и по южното Черноморие – 23°. Вълнението на морето е 1-2 бала.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon