Условия и Ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване

25 януари 2023

Условия и Ред за преместване на лица от Украйна от едно в друго място за настаняване, ползваващи се от Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с РМС № 535, 665, 909, 963 и 1038 от 2022 г.

За конкретни въпроси относно преместване и настаняване на украински граждани, можете да се свържете с Националния оперативен щаб на мейл – crisis@government.bg или на телефон 02 940 20 33.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon