Решение №856 от 31 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена времена закрила в Република България, приета с Решение №317 на Министерския съвет от 2022 г.