Зам.-министър Ирена Георгиева присъства на честванията по повод 1335 години от създаването на българската държава и 35-годишнината на Плиска като град

09 октомври 2016
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon