Откриване на туристическия сезон във Видин - 2016 г.