Министър Балтова изнесе открит урок за културния туризъм в Гимназията по туризъм

01 март 2017
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon