Среща на върха 16+1 икономически форум - Дубровник, Хърватия - 12.04.2019

12.04.2019

Среща на върха 16+1 икономически форум Дубровник, Хърватия 12 април 2019 г.

На 12 април 2019 г. ще се проведе Среща на върха 16+1 икономически форум в гр. Дубровник, Хърватия.

Предстоящото събитие ще даде възможност да се осъществят контакти и партньорства, да се открият нови продукти и услуги, както и да се получи информация за нови тенденции, навлизащи в туристическия бранш.

Инициативата 16+1 е създадена за насърчаване на бизнес и инвестиционните отношения между Китай и 16 държави от Централна и Източна Европа. Срещите на върха се провеждат ежегодно и досега са били организирани във Варшава (2012), Букурещ (2013), Белград (2014), Суджоу (2015), Рига (2016), Будапеща (2017) и София (2018).

Организаторите на форума информират за следното:

  • Фирмите, които желаят да вземат участие в предстоящия форум, трябва да се регистрират на адрес: https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr до 1 април 2019 г.
  • Своевременно да се заяви осъществяване на В2В срещи, с цел навременното им планиране;
  • Ще бъде поставено информационно бюро на летището в Дубровник за извършване на акредитация на участниците в бизнес форума, както и насоки за хотели и придвижването до тях;
  • Планира се да бъде осигурен транспорт за представителите, които ще вземат участие в бизнес-форума, от летището до хотелите, осигурен от Хърватската страна.

Повече информация за събитието можете да намерите тук: https://croatia-forum2019-ceecchina.hgk.hr/

Въпроси към хърватските организатори могат да се отправят и директно чрез Хърватската търговска камара.