New Deal Europe London - Лондон, Великобритания - 30.03.2020

New Deal Europe е еднодневно туристическо събитие, което ще се проведе в централен Лондон на 30-ти март 2020 г., фокусирано е върху промоцията на балканския регион пред британския и ирландски туристически сектор. Събитието дава възможност да се осъществят контакти и обмен на информация между ключови туристически компании от Обединеното кралство и Ирландия, туристически бордове и доставчици от 11 балкански страни.  . 

Мероприятието включва:

  • Форум - презентации и дискусии по въпроси, засягащи туризма в региона, с участието на водещи лектори от туристическия бранш;
  • Marketplace - B2B семинар между туроператори и туристически агенции във Великобритания и Ирландия с потенциал за региона и ключови туристически компании от Балканите;
  • Networking - възможност за доставчици да се срещнат както с туристическия бизнес от Великобритания и Ирландия, така и с журналисти.

 

За повече информация:

https://newdealeurope.com/