MICE India & Luxury Travel Congress (MILT) – Индия

MILT – Мумбай (15-16.07.2020 г.) и MILT – Бангалор (21-22.07.2020 г.)

Осмото издание на MICE India & Luxury Travel Congress (MILT) – Индия 2020 ще се проведе на 15-16 юли 2020г. в Мумбай и на 21-22 юли 2020г. в Бангалор. Изложението е основната 82B платформа на Индия, която обединява международните и националнитe професионалисти от туристическия бизнес с цел обмена на идеи и опит във връзка с найновите тенденции в бранша с фокус луксозните туристически пътувания. Изложението предлага разнообразна програма, включваща организиране на срещи и множество семинари, като по този начин предоставя възможност за директен контакт между туроператорите и агенциите, предоставящи туристически продукти, медиите и потребителите.

За повече информация и условия за участие:

Laura Zain | Tel.: +971 /488 5545 |

Email: laura@miltcongress.com | Web: http://miltcongress.com/