Международно изложение за здравен и медицински туризъм „Älgerian Medical Tourisme Expo” – AMTEX 2022 - Оран, Алжир - 26-28.05.2022

Международно изложение за здравен и медицински туризъм “Älgerian Medical Tourisme Expo” – AMTEX 2022, ще се проведе на 26-28 май 2022 г.  в хотел Meridien, гр. Оран, Алжир за първи път.

AMTEX 2022 се организира от алжирската компания Pharmex. Целта на събитието е да предостави възможност на участниците да установят преки делови контакти с представители на повече от 15 държави, както и да предлагат предоставяните от тях продукти и услуги в областта на медицинския и здравен туризъм, с цел установяването на бъдещи партньорски отношения и сътрудничество във всички сфери на здравеопазването.

 

За повече информация и условия за участие:

Docteur Yassar BAD0UR
Founder & CEO Pharmex
Directeur de AMTEX
+ 2L3 557 038 917

https://amtex-dz.com/
https://www.facebook.com/AMTEX-Algeria-Healthcare-Investement-Travel-Forum-100789241415709