BLTM (Business/MICE & Leisure) - Делхи, Индия, 31.01-01.02.2020 г.

Mеждународно туристическо изложение BLTM (Business/MICE & Leisure Travel Mart) в периода 31.01 – 01.02.2020 г. в гр. Делхи, Индия

На изложението BLTM (Business/MICE & Leisure Travel Mart) ще участват около 110 изложители от 13 индийски щати, като се очакват и над 260 чуждестранни туроператори и потенциални купувачи на туристически продукти.

Организаторите отделят внимание на факта за възможността от частично спонсориране на участниците.

За повече информация: www.bltm.co.in