International congress of incoming tourism and pilgrimages

7-11 ноември 2018 г., гр. Краков, Полша

В периода 07-11 ноември 2018 г. в гр. Краков, Полша ще се проведе международният конгрес „International Congress of incoming tourism and pilgrimages“. Събитието се организира за втори път като тази година се очаква да присъстват над 500 участника.

Мероприятието е едно от най-големите събития за входящ туризъм в Полша и обединява професионалисти в сферата на религиозния туризъм.

В случай на проявен интерес за участие, допълнителна информация можете да посетите сайта на изложението: https://icortap.com/en